Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

7.633

Primær drift
Na.
Årets resultat

5.497

Aktiver

651'

Kortfristede aktiver

651'

Egenkapital

645'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.02.2022
2020
18.02.2021
2019
07.05.2020
2018
01.05.2019
2017
28.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.63362.70378.63233.4618.1400
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter2100000
Finansieringsomkostninger-617-2.186-520-940-470-130
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat7.03760.51778.11232.5217.670-130
Resultat5.49747.20760.93025.3715.998-130
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.02.2022
2020
18.02.2021
2019
07.05.2020
2018
01.05.2019
2017
28.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 595.727536.992337.556550.301412.0700
Likvider55.687120.806279.142667113.855499.870
Kortfristede aktiver651.414657.798616.698550.968525.925499.870
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver651.414657.798616.698550.968525.925499.870
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.02.2022
2020
18.02.2021
2019
07.05.2020
2018
01.05.2019
2017
28.05.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital644.873639.376592.169531.239505.868499.870
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.00100017.6140
Kortfristede forpligtelser6.54118.42224.52919.72920.0570
Gældsforpligtelser6.54118.42224.52919.72920.0570
Forpligtelser6.54118.42224.52919.72920.0570
Passiver651.414657.798616.698550.968525.925499.870
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.02.2022
2020
18.02.2021
2019
07.05.2020
2018
01.05.2019
2017
28.05.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,9 %7,4 %10,3 %4,8 %1,2 %0,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,0 %97,2 %96,0 %96,4 %96,2 %100,0 %
Likviditetsgrad 9.958,9 %3.570,7 %2.514,2 %2.792,7 %2.622,2 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Northern Food A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Northern Food A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eksportere og importere fødevarer og dermed beslægtet virksomhed.