Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Problemer!
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige
38707132
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige er aktiv indenfor Detailhandel med drikkevarer (472500).
Tegningsregel
Filialen tegnes af en filialbestyrer.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
SLETTET.
Etableret
30.05.2017 (3 år)
Form
Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab (FAP).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 2. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 8. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
Virksomhedsstatus Beliggenhedsadresse Hjemmeside Hovedbranche
Kontaktoplysninger Navne Revision fravalgt Virksomhedsform
Månedsbeskæftigelse Kvartalsbeskæftigelse Årsbeskæftigelse Formål
Tegningsregel
Timeline
Virksomhedsstatus

Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-09-17)

Den 2020-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-09-17)

Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-09-17)

Hjemmeside

Den 2020-09-17 fjernes Hjemmeside: www.carlwine.dk (offentliggjort 2020-09-17)

Hovedbranche

Den 2020-09-17 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2020-09-17)

Kontaktoplysninger

Den 2020-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: philip@carl.dk (offentliggjort 2020-09-17)

Revision fravalgt

Den 2020-09-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-17)

Virksomhedsform

Den 2020-09-17 fjernes Virksomhedsform: 180 (offentliggjort 2020-09-17)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)

Månedsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)

Årsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)

Månedsbeskæftigelse

Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)

Månedsbeskæftigelse

Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)

Månedsbeskæftigelse

Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)

Beliggenhedsadresse

Den 2018-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-09-17)

Den 2018-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlegårdsvej 8, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2018-07-02)

Hjemmeside

Den 2018-07-02 tilføjes Hjemmeside: www.carlwine.dk (offentliggjort 2020-09-17)

Kontaktoplysninger

Den 2018-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: philip@carl.dk (offentliggjort 2020-09-17)

Den 2018-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: gert@carl.dk (offentliggjort 2018-07-02)

Beliggenhedsadresse

Den 2018-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegårdsvej 8, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2018-07-02)

Den 2018-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlegårdsvej 8, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2018-01-18)

Kontaktoplysninger

Den 2018-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: gert@carl.dk (offentliggjort 2018-07-02)

Beliggenhedsadresse

Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegårdsvej 8, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2018-01-18)

Formål

Den 2017-05-30 tilføjes Formål: Filialen har til formål at importere og sælge vin og anden alkohol (offentliggjort 2020-09-17)

Hovedbranche

Den 2017-05-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2020-09-17)

Revision fravalgt

Den 2017-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-17)

Tegningsregel

Den 2017-05-30 tilføjes Tegningsregel: Filialen tegnes af en filialbestyrer (offentliggjort 2020-09-17)

Virksomhedsform

Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 180 (offentliggjort 2020-09-17)

Virksomhedsstatus

Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)

Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Historik Start Stop
Filialen har til formål at importere og sælge vin og anden alkohol 30.05.2017 17.09.2020
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Status
Historik Start Stop
SLETTET 17.09.2020 17.09.2020
NORMAL 30.05.2017 16.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Branche
Historik Start Stop
Detailhandel med drikkevarer (472500) 30.05.2017 17.09.2020
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Revision
Historik Start Stop
false 30.05.2017 17.09.2020
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Historik Start Stop
180 30.05.2017 17.09.2020
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Kontakt
Historik Start Stop
philip@carl.dk 02.07.2018 17.09.2020
gert@carl.dk 18.01.2018 01.07.2018
Ingen nuværende registrering.
Telefon
Historik Start Stop
22777244 02.07.2018 17.09.2020
40706541 18.01.2018 01.07.2018
35275240 30.05.2017 17.01.2018
Ingen nuværende registrering.
Navne
Ingen nuværende registrering.
Tegningsregel
Historik Start Stop
Filialen tegnes af en filialbestyrer 30.05.2017 17.09.2020
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Ansatte
20.09.2020
Kapital
20.09.2020
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Historik Start Stop
www.carlwine.dk 02.07.2018 17.09.2020
Virksomheden har ikke ændret Hjemmeside i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
20.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
NAN % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Ikke aktiv i virksomheden under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Bjørn Philip Carl (virk.: 3) 0 % 0 % 0 % 0 %
Gert Carl (virk.: 14) 14,29 % 21,43 % 28,57 % 42,86 %
Pct. 11,77 % 17,65 % 23,53 % 35,30 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Adresser
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.10.2018
Deltager Dato Adresse
Bjørn Philip Carl 01.02.2017 Piniehøj 26, 2960 Rungsted Kyst
Gert Carl 20.10.2018 Vejlegårdsvej 8, 2665 Vallensbæk Strand
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (50) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Horsens ApS 41426322 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
APT Horsens Holding ApS 41425938 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Advokatfirmaet Piroz 38847686 Aktiv Juridisk bistand (691000)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CORPORATE CARE ApS 26777801 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
DataTrend ApS 20046945 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Debtor A/S 34079137 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
Dødsboet efter Ejendommen Løvesbjerggaard 10218225 Aktiv Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Genimous AI Denmark ApS 41078979 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Invoice One A/S 38344293 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Invoice One Management ApS 38319264 NORMAL Formueforvaltning (663000)
Johannes og Helga Bøggilds Legat 11642772 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
KO ApS 28713797 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Profiler ApS 40509739 NORMAL Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100)
Rose Advokater v/Caspar Rose 25863313 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Fremstilling af andre møbler (310900)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
Stay Secure 41146249 Aktiv Anden udgivelse af software (582900)
Stay-Safe ApS 41460555 NORMAL Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100)
TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, filial af TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, England 39864940 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Ingen nuværende registrering.
Dato Afstand Fra Til
18.01.2018 0,00 (km) Vejlegårdsvej 8, 2665 Vallensbæk Strand Vejlegårdsvej 8, 2665 Vallensbæk Strand
02.07.2018 25,78 (km) Vejlegårdsvej 8, 2665 Vallensbæk Strand Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne.
Sidst opdateret den 17.09.2020 og angivet som gældende fra 30.05.2017 (1206 dage).
Relationer
20.09.2020
Relationer
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Bjørn Philip Carl (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden.
1 0 0 0 0 2
Gert Carl (virk.: 14)
Ikke aktiv i virksomheden.
2 0 0 6 3 3
Sum 0 0 0 0 0 0
Pct. 18 % 0 % 0 % 35 % 18 % 29 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Erfarenhed
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Bjørn Philip Carl (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden
1 2 1 2
Gert Carl (virk.: 14)
Ikke aktiv i virksomheden
12 5 1 1
Sum 13 7 2 3
Pct. 52 % 28 % 8 % 12 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Branchehovedbranche Virksomheden har ikke angivet Hovedbranche. Ingen nylige ændringer af Hovedbranche der kan analyseres. Virksomheden har aldrig registreret Hovedbranche. Virksomheden har aldrig ændret Hovedbranche.
Formaal Virksomheden har ikke angivet Formål. Virksomheden skal have et gældende Formål. Ingen nylige ændringer af Formål der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Formål.
Revisionfravalgt Virksomheden har ikke angivet Revision fravalgt. Virksomheden skal have et gældende Revision fravalgt. Ingen nylige ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Revision fravalgt.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Status Virksomheden har ikke angivet Virksomhedsstatus. Virksomheden skal have et gældende Virksomhedsstatus. Ingen nylige ændringer af Virksomhedsstatus der kan analyseres. Virksomhedens foregående Virksomhedsstatus er ikke OK. Virksomheden har haft 3 Virksomhedsstatus indenfor de sidste 2 år... det er OK
Tegningsregel Virksomheden har ikke angivet Tegningsregel. Virksomheden skal have et gældende Tegningsregel. Ingen nylige ændringer af Tegningsregel der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Tegningsregel.
Virksomhedsform Virksomheden har ikke angivet Virksomhedsform. Virksomheden skal have et gældende Virksomhedsform. Ingen nylige ændringer af Virksomhedsform der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Virksomhedsform.