Copied

Status: Regnskab og boafslutning
AFANDI RESTAURANT ApS
38697595
Jagtvej 139, 2200 København N
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
AFANDI RESTAURANT ApS er aktiv indenfor Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (561020).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Oplysninger
Dato: 30.01.2023
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
08.06.2017 (4 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
3, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
22.04.2020
Bruttoresultat

467'

Primær drift

-6.226

Årets resultat

-6.227

Aktiver

707'

Kortfristede aktiver

116'

Egenkapital

41.280

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

6 %

Likviditetsgrad

17 %

Regnskab etc.
30.01.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 22.04.2020 (1013 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (22.04.2020)
Årsrapport 2018 (31.05.2019)
Årsrapport 2017 (14.05.2018)
Statstidende
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.