Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.847'

Primær drift

288'

Årets resultat

221'

Aktiver

1.014'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

514'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

51 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
11.02.2021
2019
02.03.2020
2018
06.06.2019
2017
06.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.846.8341.351.5931.302.5111.415.7141.216.5351.060.396
Resultat af primær drift287.855114.38179.499229.50154.04546.566
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter5.5362.3970000
Finansieringsomkostninger-2.460-2.347-4.447-1.305-4.848-5.841
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat290.931114.43175.052228.19649.19740.725
Resultat221.27187.03255.528176.57336.97628.317
Forslag til udbytte-300.00000-200.000-108.000-105.800
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
11.02.2021
2019
02.03.2020
2018
06.06.2019
2017
06.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 467.156440.391230.050376.804205.150692.333
Likvider546.893161.663403.967320.267254.681130.647
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver1.014.049602.054634.017697.071459.831822.980
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
11.02.2021
2019
02.03.2020
2018
06.06.2019
2017
06.06.2018
Forslag til udbytte300.00000200.000108.000105.800
Egenkapital513.563292.292205.259349.732281.159349.982
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00009.1950
Kortfristede forpligtelser500.486309.762428.758347.339178.672472.998
Gældsforpligtelser500.486309.762428.758347.339178.672472.998
Forpligtelser500.486309.762428.758347.339178.672472.998
Passiver1.014.049602.054634.017697.071459.831822.980
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
11.02.2021
2019
02.03.2020
2018
06.06.2019
2017
06.06.2018
Afkastningsgrad 28,4 %19,0 %12,5 %32,9 %11,8 %5,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 43,1 %29,8 %27,1 %50,5 %13,2 %8,1 %
Payout-ratio 135,6 %Na.Na.113,3 %292,1 %373,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 11.701,4 %4.873,5 %1.787,7 %17.586,3 %1.114,8 %797,2 %
Soliditestgrad 50,6 %48,5 %32,4 %50,2 %61,1 %42,5 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for David Inc ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for David Inc ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive konsulentvirksomhed.