Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Danish Lighting ApS
38618725
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Danish Lighting ApS er aktiv indenfor Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000). Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
04.05.2017 (2 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(04.05.2017)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 67 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 33 %
2019, DKK
17.03.2020
Bruttoresultat

75.696

Primær drift

75.696

Årets resultat

57.263

Aktiver

250'

Kortfristede aktiver

250'

Egenkapital

106'

Afkastningsgrad

30 %

Soliditetsgrad

42 %

Likviditetsgrad

174 %

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 17.03.2020 (187 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (17.03.2020)
Årsrapport 2018 (14.03.2019)
Årsrapport 2017 (08.03.2018)
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Peter Fejerskov 04.05.2017 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
ABC LYS HOLDING ApS (CVR 35396144) NORMAL 04.05.2017
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Bo Simon Larsen 14.03.2019 20,00-24,99% 23,75 %
Peter Fejerskov 14.03.2019 25,00-33,32% 32,88 %
Ole Risch Christiansen 14.03.2019 33,33-49,99% 33,80 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
ABC LYS HOLDING ApS (CVR 35396144) NORMAL 04.05.2017 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
xbrl Kontaktoplysninger Navne Vedtægter
Direktion Reelle ejere Beliggenhedsadresse Formål
Første regnskabsperiode Hovedbranche Kapital Kapitaldelvist
Kapitalvaluta Legale ejere Regnskabs år Revision fravalgt
Stiftere Tegningsregel Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019

Kontaktoplysninger

Den 2019-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@danishlighting.dk (offentliggjort 2019-11-27)

Den 2019-11-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@abclys.com (offentliggjort 2019-11-27)

Vedtægter

Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2019-11-27)

Direktion

Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Bo Simon Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)

Reelle ejere

Den 2019-03-14 tilføjes Reelle ejere: Ole Risch Christiansen, Peter Fejerskov, Bo Simon Larsen (offentliggjort 2020-01-23)

Den 2019-03-13 fjernes Reelle ejere: Ole Risch Christiansen, Bo Simon Larsen (offentliggjort 2020-01-23)

xbrl

Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018

xbrl

Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017

Beliggenhedsadresse

Den 2017-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-12-29)

Den 2017-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Femte Juni Plads 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-12-29)

Kontaktoplysninger

Den 2017-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@abclys.com (offentliggjort 2019-11-27)

Beliggenhedsadresse

Den 2017-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Femte Juni Plads 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-12-29)

Direktion

Den 2017-05-04 tilføjes Direktion: Bo Simon Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)

Formål

Den 2017-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-05-04)

Første regnskabsperiode

Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-04)

Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-04 (offentliggjort 2017-05-04)

Hovedbranche

Den 2017-05-04 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2017-05-04)

Kapital

Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-04)

Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-04)

Kapitaldelvist

Den 2017-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-04)

Kapitalvaluta

Den 2017-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-04)

Legale ejere

Den 2017-05-04 tilføjes Legale ejere: ABC LYS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-04)

Reelle ejere

Den 2017-05-04 tilføjes Reelle ejere: Ole Risch Christiansen, Bo Simon Larsen (offentliggjort 2020-01-23)

Regnskabs år

Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-04)

Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-04)

Revision fravalgt

Den 2017-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-04)

Stiftere

Den 2017-05-04 tilføjes Stiftere: ABC LYS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-04)

Tegningsregel

Den 2017-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-05-04)

Vedtægter

Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2019-11-27)

Virksomhedsform

Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-04)

Virksomhedsstatus

Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-04)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Peter Fejerskov 04.05.2017 direktør
Historik Start Stop Rolle
Bo Simon Larsen 04.05.2017 01.04.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
ABC LYS HOLDING ApS (CVR 35396144) NORMAL 04.05.2017
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Bo Simon Larsen 14.03.2019 20,00-24,99% 23,75 %
Peter Fejerskov 14.03.2019 25,00-33,32% 32,88 %
Ole Risch Christiansen 14.03.2019 33,33-49,99% 33,80 %
Historik Fra Til Ejerandel Stemmeandel
Bo Simon Larsen 04.05.2017 13.03.2019 25,00-33,32% 25,00 %
Ole Risch Christiansen 04.05.2017 13.03.2019 33,33-49,99% 36,00 %
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
ABC LYS HOLDING ApS (CVR 35396144) NORMAL 04.05.2017 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
2019, DKK
17.03.2020
Bruttoresultat

75.696

Primær drift

75.696

Årets resultat

57.263

Aktiver

250'

Kortfristede aktiver

250'

Egenkapital

106'

Afkastningsgrad

30 %

Soliditetsgrad

42 %

Likviditetsgrad

174 %

Resultat
17.03.2020
Resultatopgørelse
2019
17.03.2020
2018
14.03.2019
2017
08.03.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat 75.696 340
Resultat af primær drift 75.696 340
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0 0
Finansielle indtægter 0 0
Finansieringsomkostninger -1.657 -340
Andre finansielle omkostninger 0 0
Resultat før skat 74.039 0
Resultat 57.263 -928
Forslag til udbytte 0 0
Aktiver
17.03.2020
Årsrapport
2019
17.03.2020
2018
14.03.2019
2017
08.03.2018
Kortfristede varebeholdninger 0 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 200.955 541.938
Likvider 49.404 137.118
Kortfristede aktiver 250.359 679.056
Immaterielle aktiver og goodwill 0 0
Finansielle anlægsaktiver 0 0
Materielle aktiver 0 0
Langfristede aktiver 0 0
Aktiver 250.359 679.056
Aktiver
17.03.2020
Passiver
17.03.2020
Årsrapport
2019
17.03.2020
2018
14.03.2019
2017
08.03.2018
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital 106.335 49.072
Hensatte forpligtelser 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0
Anden langfristet gæld 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 77.911 529.140
Kortfristede forpligtelser 144.024 629.984
Gældsforpligtelser 144.024 629.984
Forpligtelser 144.024 629.984
Passiver 250.359 679.056
Passiver
17.03.2020
Nøgletal
17.03.2020
Årsrapport
2019
17.03.2020
2018
14.03.2019
2017
08.03.2018
Afkastningsgrad 30,2 % 0,1 %
Dækningsgrad Na. Na.
Resultatgrad Na. Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na. Na.
Egenkapitals-forretning 53,9 % -1,9 %
Payout-ratio Na. Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.568,3 % 100,0 %
Soliditestgrad 42,5 % 7,2 %
Likviditetsgrad 173,8 % 107,8 %
Resultat
17.03.2020
Gæld
17.03.2020
Årsrapport
17.03.2020
Nyeste: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 17.03.2020)
Beretning
17.03.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2019-02-20
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2018 for ABClys ApS.   Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.   Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2018 for opfyldt.   Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Formål
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Sidst opdateret den 04.05.2017 og angivet som gældende fra 04.05.2017 (1235 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 04.05.2017 og angivet som gældende fra 04.05.2017 (1235 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000).
Sidst opdateret den 04.05.2017 og angivet som gældende fra 04.05.2017 (1235 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
true.
Sidst opdateret den 04.05.2017 og angivet som gældende fra 04.05.2017 (1235 dage).
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 04.05.2017 og angivet som gældende fra 04.05.2017 (1235 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
info@danishlighting.dk.
Sidst opdateret den 27.11.2019 og angivet som gældende fra 27.11.2019 (298 dage).
Historik Start Stop
info@danishlighting.dk 27.11.2019
info@abclys.com 29.12.2017 26.11.2019
Telefon
Telefonnummer
33151514.
Sidst opdateret den 29.12.2017 og angivet som gældende fra 29.12.2017 (996 dage).
Ingen historik.
Navne
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Sidst opdateret den 04.05.2017 og angivet som gældende fra 04.05.2017 (1235 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Ingen historik.
Kapital
20.09.2020
Fra årsrapport
17.03.2020
Regnskab: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 17.03.2020)
Type af revisorbistand: Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
17 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
10 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Ole Risch Christiansen (virk.: 16)
Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 6,25 %
Peter Fejerskov (virk.: 15)
Dir., Reelle ejere
6,67 % 6,67 % 6,67 % 13,33 %
Bo Simon Larsen (virk.: 10)
Reelle ejere
30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 %
Pct. 9,76 % 9,76 % 9,76 % 14,63 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
20.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Bo Simon Larsen 01.07.2010 Muldvad 30, 2800 Kongens Lyngby
Peter Fejerskov 25.06.2019 Dronning Sofies Vej 8, 4000 Roskilde
Ole Risch Christiansen 01.05.2020 Skodsborg Strandvej 227, 2942 Skodsborg
Ikke aktive
01.05.2020
Deltager Dato Adresse
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (41) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
A/B Artillerigården 34441189 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
Collaborative Performance ApS 40077987 NORMAL Public relations og kommunikation (702100)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Elisabeth Kampmann 29491526 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
Ellen Mørchs Fond 36656751 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Gårdlaug Rosenfryd 33421974 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Permin & Tholstrup Law Firm I/S 39155044 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
20.09.2020 0,00 (km)
Lignende navne
Danish Lighting ApS.
Sidst opdateret den 27.11.2019 og angivet som gældende fra 23.10.2019 (333 dage).
Relationer
20.09.2020
Relationer
20.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Ole Risch Christiansen (virk.: 16)
Reelle ejere
14 0 0 1 0 1
Peter Fejerskov (virk.: 15)
Dir., Reelle ejere
10 0 0 2 2 1
Bo Simon Larsen (virk.: 10)
Reelle ejere
4 0 0 3 2 1
Pct. 68 % 0 % 0 % 15 % 10 % 7 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
20.09.2020
Erfarenhed
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Ole Risch Christiansen (virk.: 16)
Reelle ejere
7 8 1 8
Peter Fejerskov (virk.: 15)
Dir., Reelle ejere
10 6 2 6
Bo Simon Larsen (virk.: 10)
Reelle ejere
6 7 1 6
Sum 23 21 4 20
Pct. 34 % 31 % 6 % 29 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
20.09.2020
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Revisionfravalgt Virksomheden har angivet Revision fravalgt. Virksomhedens gældende Revision fravalgt er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt for nylig. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.