Copied
 
 
2022, DKK
12.02.2024
Bruttoresultat

-5.040

Primær drift
Na.
Årets resultat

24.783

Aktiver

1.958'

Kortfristede aktiver

1.115'

Egenkapital

1.925'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
12.02.2024
Årsrapport
2022
12.02.2024
2021
25.01.2023
2020
18.02.2022
2019
26.01.2021
2018
03.01.2019
2017
31.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.040-5.034-5.033-5.002-5.000-5.000
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter43.44549.85174.09311.70300
Finansieringsomkostninger-6.472-3.410-9.125000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat31.93341.40759.9351.048.087-5.000-5.000
Resultat24.78332.29945.5691.046.613-2.800-5.000
Forslag til udbytte-122.000-117.800-114.400-113.00000
Aktiver
12.02.2024
Årsrapport
2022
12.02.2024
2021
25.01.2023
2020
18.02.2022
2019
26.01.2021
2018
03.01.2019
2017
31.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 130.305200.000199.999162.1229.2710
Likvider984.3271.095.484292.298474.09100
Kortfristede aktiver1.114.6321.295.484492.297636.2139.2710
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver842.998799.5531.644.4421.568.4131.243.0171.243.017
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver842.998799.5531.644.4421.568.4131.243.0171.243.017
Aktiver1.957.6302.095.0372.136.7392.204.6261.252.2881.243.017
Aktiver
12.02.2024
Passiver
12.02.2024
Årsrapport
2022
12.02.2024
2021
25.01.2023
2020
18.02.2022
2019
26.01.2021
2018
03.01.2019
2017
31.05.2018
Forslag til udbytte122.000117.800114.400113.00000
Egenkapital1.924.7822.017.7992.099.8992.167.3301.235.2171.238.017
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser32.69868.13022.47435.82210.0005.000
Gældsforpligtelser32.84877.23836.84037.29617.0715.000
Forpligtelser32.84877.23836.84037.29617.0715.000
Passiver1.957.6302.095.0372.136.7392.204.6261.252.2881.243.017
Passiver
12.02.2024
Nøgletal
12.02.2024
Årsrapport
2022
12.02.2024
2021
25.01.2023
2020
18.02.2022
2019
26.01.2021
2018
03.01.2019
2017
31.05.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,3 %1,6 %2,2 %48,3 %-0,2 %-0,4 %
Payout-ratio 492,3 %364,7 %251,0 %10,8 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,3 %96,3 %98,3 %98,3 %98,6 %99,6 %
Likviditetsgrad 3.408,9 %1.901,5 %2.190,5 %1.776,0 %92,7 %Na.
Resultat
12.02.2024
Gæld
12.02.2024
Årsrapport
12.02.2024
Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 12.02.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for AMCM Holding ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Beretning
12.02.2024
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for AMCM Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består i at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden beslægtet virksomhed hertil.