Copied

2020, DKK
18.02.2022
Bruttoresultat

-5.034

Primær drift
Na.
Årets resultat

32.299

Aktiver

2.095'

Kortfristede aktiver

1.295'

Egenkapital

2.018'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
18.02.2022
Årsrapport
2020
18.02.2022
2019
26.01.2021
2018
03.01.2019
2017
31.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.034-5.033-5.002-5.000-5.000
Resultat af primær drift00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter49.85174.09311.70300
Finansieringsomkostninger-3.410-9.125000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat41.40759.9351.048.087-5.000-5.000
Resultat32.29945.5691.046.613-2.800-5.000
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.00000
Aktiver
18.02.2022
Årsrapport
2020
18.02.2022
2019
26.01.2021
2018
03.01.2019
2017
31.05.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 200.000199.999162.1229.2710
Likvider1.095.484292.298474.09100
Kortfristede aktiver1.295.484492.297636.2139.2710
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver799.5531.644.4421.568.4131.243.0171.243.017
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver799.5531.644.4421.568.4131.243.0171.243.017
Aktiver2.095.0372.136.7392.204.6261.252.2881.243.017
Aktiver
18.02.2022
Passiver
18.02.2022
Årsrapport
2020
18.02.2022
2019
26.01.2021
2018
03.01.2019
2017
31.05.2018
Forslag til udbytte117.800114.400113.00000
Egenkapital2.017.7992.099.8992.167.3301.235.2171.238.017
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser68.13022.47435.82210.0005.000
Gældsforpligtelser77.23836.84037.29617.0715.000
Forpligtelser77.23836.84037.29617.0715.000
Passiver2.095.0372.136.7392.204.6261.252.2881.243.017
Passiver
18.02.2022
Nøgletal
18.02.2022
Årsrapport
2020
18.02.2022
2019
26.01.2021
2018
03.01.2019
2017
31.05.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,6 %2,2 %48,3 %-0,2 %-0,4 %
Payout-ratio 364,7 %251,0 %10,8 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,3 %98,3 %98,3 %98,6 %99,6 %
Likviditetsgrad 1.901,5 %2.190,5 %1.776,0 %92,7 %Na.
Resultat
18.02.2022
Gæld
18.02.2022
Årsrapport
18.02.2022
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 18.02.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for AMCM Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Beretning
18.02.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for AMCM Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består i at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden beslægtet virksomhed hertil.