Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.669'

Primær drift

338'

Årets resultat

264'

Aktiver

1.989'

Kortfristede aktiver

1.445'

Egenkapital

80.019

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

79 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
20.12.2019
2017
10.12.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.668.9161.372.9931.036.451970.441
Resultat af primær drift338.168143.200-114.026-333.740
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-2.232-61900
Andre finansielle omkostninger000-301
Resultat før skat337.819142.581-114.026-334.041
Resultat263.658209.430-114.026-334.041
Forslag til udbytte0000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
20.12.2019
2017
10.12.2018
Kortfristede varebeholdninger140.547148.038121.829150.067
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 495.03594.10149.14413.046
Likvider808.996372.552202.632389.570
Kortfristede aktiver1.444.578614.691373.605552.683
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver58.00058.00058.00029.000
Materielle aktiver486.53039.19358.08544.802
Langfristede aktiver544.53097.193116.08573.802
Aktiver1.989.108711.884489.690626.485
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
20.12.2019
2017
10.12.2018
Forslag til udbytte0000
Egenkapital80.019-183.637-393.067-279.041
Hensatte forpligtelser3.000000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld74.294143.06100
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.096.651320.500626.376646.431
Kortfristede forpligtelser1.831.795752.460882.757905.526
Gældsforpligtelser1.906.089895.521882.757905.526
Forpligtelser1.906.089895.521882.757905.526
Passiver1.989.108711.884489.690626.485
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
20.12.2019
2017
10.12.2018
Afkastningsgrad 17,0 %20,1 %-23,3 %-53,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 329,5 %-114,0 %29,0 %119,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 15.150,9 %23.134,1 %Na.Na.
Soliditestgrad 4,0 %-25,8 %-80,3 %-44,5 %
Likviditetsgrad 78,9 %81,7 %42,3 %61,0 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Gdn dk ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2019/20 er aflagt i DKK.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Gdn dk ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er at drive dessertcafeen Gelato di Natura beliggende på strøget i Esbjerg centrum. Cafeen sælger bl. a. autentisk håndlavet italiensk is, kager, caferetter m. m.