Copied

Status: Normal
Dansk Landbrugskapital K/S
38389424
Strandvejen 104, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Dansk Landbrugskapital K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at foretage investeringer i danske landbrugsbedrifter. Formålet omfatter herudover enhver virksomhed, der efter Komplementarens skøn står i forbindelse med de nævnte investeringer.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af Komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
03.02.2017 (5 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
0,00 (DKK)
(03.02.2017)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
28.04.2022
Bruttoresultat

-2.651'

Primær drift

-2.651'

Årets resultat

11.719'

Aktiver

319''

Kortfristede aktiver

6.670'

Egenkapital

242''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

76 %

Likviditetsgrad

9 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 28.04.2022 (212 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (28.04.2022)
Årsrapport 2020 (27.05.2021)
Årsrapport 2019 (29.04.2020)
Årsrapport 2018 (03.06.2019)
Årsrapport 2017 (29.05.2018)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
DANSK LANDBRUGSKAPITAL KOMPLEMENTAR APS (CVR 38389378) 03.02.2017 adm. dir
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (CVR 71971511) NORMAL 17.02.2017 5,00-9,99% 5,00 %
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S (CVR 16614130) NORMAL 17.02.2017 10,00-14,99% 10,00 %
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) NORMAL 17.02.2017 10,00-14,99% 10,00 %
Arbejdsmarkedets Tillægspension (CVR 43405810) Aktiv 17.02.2017 10,00-14,99% 10,00 %
VÆKSTFONDEN (CVR 16294675) NORMAL 17.02.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
DANSK LANDBRUGSKAPITAL KOMPLEMENTAR APS (CVR 38389378) 03.02.2017