Copied
 
 
2023, DKK
05.04.2024
Bruttoresultat

151'

Primær drift

-23.570

Årets resultat

-18.259

Aktiver

70.387

Kortfristede aktiver

70.387

Egenkapital

40.105

Afkastningsgrad

-33 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

232 %

Resultat
05.04.2024
Årsrapport
2023
05.04.2024
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
05.07.2020
2018
25.05.2019
2017
01.06.2018
Nettoomsætning168.819244.862173.434153.537168.217229.139228.293
Bruttoresultat151.200223.506149.014132.850150.003184.861200.301
Resultat af primær drift-23.57033.492-43.82518.779-15.2214.14980.092
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter304000000
Finansieringsomkostninger-263-238-335-449-38-2670
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-23.52933.254-44.16018.330-15.2593.88280.092
Resultat-18.25925.936-34.44514.275-11.9082.98061.524
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
05.04.2024
Årsrapport
2023
05.04.2024
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
05.07.2020
2018
25.05.2019
2017
01.06.2018
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 48.83386.11140.90259.02929.08915.42596.518
Likvider21.55424.30125.52372.29654.587107.72170.637
Kortfristede aktiver70.387110.41266.425131.32583.676123.146167.155
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver70.387110.41266.425131.32583.676123.146167.155
Aktiver
05.04.2024
Passiver
05.04.2024
Årsrapport
2023
05.04.2024
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
05.07.2020
2018
25.05.2019
2017
01.06.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital40.10558.36432.42966.87352.59864.50661.524
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0004.0006.0597.8015.60225.7009.715
Kortfristede forpligtelser30.28252.04833.99664.45231.07858.640105.631
Gældsforpligtelser30.28252.04833.99664.45231.07858.640105.631
Forpligtelser30.28252.04833.99664.45231.07858.640105.631
Passiver70.387110.41266.425131.32583.676123.146167.155
Passiver
05.04.2024
Nøgletal
05.04.2024
Årsrapport
2023
05.04.2024
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
05.07.2020
2018
25.05.2019
2017
01.06.2018
Afkastningsgrad -33,5 %30,3 %-66,0 %14,3 %-18,2 %3,4 %47,9 %
Dækningsgrad 89,6 %91,3 %85,9 %86,5 %89,2 %80,7 %87,7 %
Resultatgrad -10,8 %10,6 %-19,9 %9,3 %-7,1 %1,3 %26,9 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -45,5 %44,4 %-106,2 %21,3 %-22,6 %4,6 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -8.962,0 %14.072,3 %-13.082,1 %4.182,4 %-40.055,3 %1.553,9 %Na.
Soliditestgrad 57,0 %52,9 %48,8 %50,9 %62,9 %52,4 %36,8 %
Likviditetsgrad 232,4 %212,1 %195,4 %203,8 %269,2 %210,0 %158,2 %
Resultat
05.04.2024
Gæld
05.04.2024
Årsrapport
05.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 05.04.2024)
Beretning
05.04.2024
Ingen nuværende registrering.