Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

224'

Primær drift

33.492

Årets resultat

25.936

Aktiver

110'

Kortfristede aktiver

110'

Egenkapital

58.364

Afkastningsgrad

30 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

212 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
05.07.2020
2018
25.05.2019
2017
01.06.2018
Nettoomsætning244.862173.434153.537168.217229.139228.293
Bruttoresultat223.506149.014132.850150.003184.861200.301
Resultat af primær drift33.492-43.82518.779-15.2214.14980.092
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-238-335-449-38-2670
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat33.254-44.16018.330-15.2593.88280.092
Resultat25.936-34.44514.275-11.9082.98061.524
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
05.07.2020
2018
25.05.2019
2017
01.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 86.11140.90259.02929.08915.42596.518
Likvider24.30125.52372.29654.587107.72170.637
Kortfristede aktiver110.41266.425131.32583.676123.146167.155
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver110.41266.425131.32583.676123.146167.155
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
05.07.2020
2018
25.05.2019
2017
01.06.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital58.36432.42966.87352.59864.50661.524
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.0006.0597.8015.60225.7009.715
Kortfristede forpligtelser52.04833.99664.45231.07858.640105.631
Gældsforpligtelser52.04833.99664.45231.07858.640105.631
Forpligtelser52.04833.99664.45231.07858.640105.631
Passiver110.41266.425131.32583.676123.146167.155
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
05.07.2020
2018
25.05.2019
2017
01.06.2018
Afkastningsgrad 30,3 %-66,0 %14,3 %-18,2 %3,4 %47,9 %
Dækningsgrad 91,3 %85,9 %86,5 %89,2 %80,7 %87,7 %
Resultatgrad 10,6 %-19,9 %9,3 %-7,1 %1,3 %26,9 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 44,4 %-106,2 %21,3 %-22,6 %4,6 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 14.072,3 %-13.082,1 %4.182,4 %-40.055,3 %1.553,9 %Na.
Soliditestgrad 52,9 %48,8 %50,9 %62,9 %52,4 %36,8 %
Likviditetsgrad 212,1 %195,4 %203,8 %269,2 %210,0 %158,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.