Copied

Status: Normal
PARKEN Services A/S
38265806
Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
PARKEN Services A/S er aktiv indenfor Drift af sportsanlæg (931100). Selskabets formål er at drive virksomhed inden for facility management med fokus på drift af stadion, herunder virksomhed med salg af mad, drikkevarer og spiritus, rengøringsvirksomhed samt udlejning af mandskab og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 01.10.2023
Status
NORMAL.
Etableret
14.12.2016 (6 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
6.500.002,00 (DKK)
(26.04.2021)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 15)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 15)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 15)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
27.04.2023
Bruttoresultat

18.123'

Primær drift

397'

Årets resultat

207'

Aktiver

11.435'

Kortfristede aktiver

8.315'

Egenkapital

2.506'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

22 %

Likviditetsgrad

94 %

Regnskab etc.
01.10.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 27.04.2023 (157 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (27.04.2023)
Årsrapport 2021 (31.05.2022)
Årsrapport 2020 (07.06.2021)
Årsrapport 2019 (19.05.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2016 (29.05.2018)
Statstidende
01.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
01.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Brian Lunddal Månsson 20.06.2022 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Henrik Møgelmose 20.06.2022 bestyrelsesmedlem
Jacob Holmlund Lauesen 20.06.2022 bestyrelsesmedlem
Allan Linneberg-Agerholm 20.06.2022 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S (CVR 15107707) NORMAL 14.12.2016
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
F.C. København P/S (CVR 43952161) NORMAL 29.03.2023 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.