Copied

Status: Normal
PARKEN Services A/S
38265806
Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
PARKEN Services A/S er aktiv indenfor Drift af sportsanlæg (931100). Selskabets formål er at drive virksomhed inden for facility management med fokus på drift af stadion, herunder virksomhed med salg af mad, drikkevarer og spiritus, rengøringsvirksomhed samt udlejning af mandskab og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 02.10.2022
Status
NORMAL.
Etableret
14.12.2016 (5 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
6.500.002,00 (DKK)
(26.04.2021)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 15)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 15)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 15)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
31.05.2022
Bruttoresultat

7.687'

Primær drift

-2.659'

Årets resultat

-2.728'

Aktiver

3.758'

Kortfristede aktiver

3.758'

Egenkapital

2.299'

Afkastningsgrad

-71 %

Soliditetsgrad

61 %

Likviditetsgrad

258 %

Regnskab etc.
02.10.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 31.05.2022 (124 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (31.05.2022)
Årsrapport 2020 (07.06.2021)
Årsrapport 2019 (19.05.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2016 (29.05.2018)
Statstidende
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Brian Lunddal Månsson 20.06.2022 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Henrik Møgelmose 20.06.2022 bestyrelsesmedlem
Jacob Holmlund Lauesen 20.06.2022 bestyrelsesmedlem
Allan Linneberg-Agerholm 20.06.2022 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S (CVR 15107707) NORMAL 14.12.2016
Reelle ejere
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S (CVR 15107707) NORMAL 31.12.2021 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.