Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Viva Olivia ApS
38251244
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
www.vivaolivia.dk
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Viva Olivia ApS er aktiv indenfor Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900). Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Oplysninger
Dato: 23.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
13.12.2016 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(13.12.2016)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 100 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
01.09.2020
Bruttoresultat

252'

Primær drift

172'

Årets resultat

155'

Aktiver

434'

Kortfristede aktiver

418'

Egenkapital

33.831

Afkastningsgrad

40 %

Soliditetsgrad

8 %

Likviditetsgrad

105 %

Regnskab etc.
23.09.2020
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 01.09.2020 (22 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (01.09.2020)
Årsrapport 2018 (21.06.2019)
Årsrapport 2016 (12.06.2018)
Statstidende
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Cecilie Aurelia Thomassen 13.12.2016 adm. dir
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Cecilie Aurelia Holding ApS (CVR 38250434) NORMAL 13.12.2016
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Cecilie Aurelia Thomassen 13.12.2016 100,00% 100,00 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
Cecilie Aurelia Holding ApS (CVR 38250434) NORMAL 13.12.2016 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
xbrl Hovedbranche Beliggenhedsadresse Hjemmeside
Kontaktoplysninger Navne Vedtægter Bibranche
Direktion Formål Første regnskabsperiode Kapital
Legale ejere Reelle ejere Regnskabs år Revision fravalgt
Stiftere Tegningsregel Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019

Hovedbranche

Den 2019-11-19 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2019-11-18)

Den 2019-11-18 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2019-11-18)

xbrl

Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018

Beliggenhedsadresse

Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-09-27)

Den 2018-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Frisersvej 22, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-09-27)

Hjemmeside

Den 2018-09-27 tilføjes Hjemmeside: www.vivaolivia.dk (offentliggjort 2018-09-27)

Kontaktoplysninger

Den 2018-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vivaolivia.dk (offentliggjort 2018-09-27)

xbrl

Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2016

Vedtægter

Den 2017-06-13 tilføjes Vedtægter: 2017-06-13 (offentliggjort 2017-06-13)

Beliggenhedsadresse

Den 2016-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisersvej 22, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-09-27)

Bibranche

Den 2016-12-13 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2017-01-02)

Direktion

Den 2016-12-13 tilføjes Direktion: Cecilie Aurelia Thomassen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-13)

Formål

Den 2016-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-12-13)

Første regnskabsperiode

Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-13)

Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-13 (offentliggjort 2016-12-13)

Hovedbranche

Den 2016-12-13 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2019-11-18)

Kapital

Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-13)

Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-12-13)

Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-13)

Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-12-13)

Legale ejere

Den 2016-12-13 tilføjes Legale ejere: Cecilie Aurelia Holding ApS (offentliggjort 2017-12-18)

Reelle ejere

Den 2016-12-13 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Aurelia Thomassen (offentliggjort 2017-12-18)

Regnskabs år

Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-13)

Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-13)

Revision fravalgt

Den 2016-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-13)

Stiftere

Den 2016-12-13 tilføjes Stiftere: Cecilie Aurelia Holding ApS (offentliggjort 2016-12-13)

Tegningsregel

Den 2016-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-12-13)

Vedtægter

Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2017-06-13)

Virksomhedsform

Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-13)

Virksomhedsstatus

Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-13)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Cecilie Aurelia Thomassen 13.12.2016 adm. dir
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Cecilie Aurelia Holding ApS (CVR 38250434) NORMAL 13.12.2016
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Cecilie Aurelia Thomassen 13.12.2016 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
Cecilie Aurelia Holding ApS (CVR 38250434) NORMAL 13.12.2016 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
2019, DKK
01.09.2020
Bruttoresultat

252'

Primær drift

172'

Årets resultat

155'

Aktiver

434'

Kortfristede aktiver

418'

Egenkapital

33.831

Afkastningsgrad

40 %

Soliditetsgrad

8 %

Likviditetsgrad

105 %

Resultat
01.09.2020
Resultatopgørelse
2019
01.09.2020
2018
21.06.2019
2016
12.06.2018
Nettoomsætning 917.659 76.092
Bruttoresultat 252.469 0 0
Resultat af primær drift 172.109 0 0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0 0 0
Finansielle indtægter 0 1 0
Finansieringsomkostninger 0 0 0
Andre finansielle omkostninger -16.791 -25.337 0
Resultat før skat 155.318 -15.776 -155.711
Resultat 155.318 -15.776 -155.711
Forslag til udbytte 0 0 0
Aktiver
01.09.2020
Årsrapport
2019
01.09.2020
2018
21.06.2019
2016
12.06.2018
Kortfristede varebeholdninger 180.438 115.607 55.532
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 234.506 330.126 11.887
Likvider 3.195 3.195 0
Kortfristede aktiver 418.139 448.928 67.419
Immaterielle aktiver og goodwill 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver 15.419 15.419 0
Materielle aktiver 0 0 0
Langfristede aktiver 15.419 15.419 0
Aktiver 433.558 464.347 67.419
Aktiver
01.09.2020
Passiver
01.09.2020
Årsrapport
2019
01.09.2020
2018
21.06.2019
2016
12.06.2018
Forslag til udbytte 0 0 0
Egenkapital 33.831 -121.487 -105.711
Hensatte forpligtelser 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 747 43.607 0
Kortfristede forpligtelser 399.727 585.834 173.130
Gældsforpligtelser 399.727 585.834 173.130
Forpligtelser 399.727 585.834 173.130
Passiver 433.558 464.347 67.419
Passiver
01.09.2020
Nøgletal
01.09.2020
Årsrapport
2019
01.09.2020
2018
21.06.2019
2016
12.06.2018
Afkastningsgrad 39,7 % Na. Na.
Dækningsgrad Na. Na. Na.
Resultatgrad Na. -1,7 % -204,6 %
Varelagerets omsætningshastighed Na. 7,9 1,4
Egenkapitals-forretning 459,1 % 13,0 % 147,3 %
Payout-ratio Na. Na. Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na. Na. Na.
Soliditestgrad 7,8 % -26,2 % -156,8 %
Likviditetsgrad 104,6 % 76,6 % 38,9 %
Resultat
01.09.2020
Gæld
01.09.2020
Årsrapport
01.09.2020
Nyeste: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 01.09.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Årsregnskabet for Viva Olivia ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
01.09.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2020-08-31
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 for Viva Olivia ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Formål
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Sidst opdateret den 13.12.2016 og angivet som gældende fra 13.12.2016 (1380 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 13.12.2016 og angivet som gældende fra 13.12.2016 (1380 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900).
Sidst opdateret den 18.11.2019 og angivet som gældende fra 19.11.2019 (309 dage).
Historik Start Stop
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900) 19.11.2019
Detailhandel med dagligvarer via internet (479111) 13.12.2016 18.11.2019
Revision
Revisionfravalgt
true.
Sidst opdateret den 13.12.2016 og angivet som gældende fra 13.12.2016 (1380 dage).
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 13.12.2016 og angivet som gældende fra 13.12.2016 (1380 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
mail@vivaolivia.dk.
Sidst opdateret den 27.09.2018 og angivet som gældende fra 27.09.2018 (727 dage).
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
61663119.
Sidst opdateret den 27.09.2018 og angivet som gældende fra 27.09.2018 (727 dage).
Ingen historik.
Navne
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Sidst opdateret den 13.12.2016 og angivet som gældende fra 13.12.2016 (1380 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
23.09.2020
Ingen historik.
Kapital
23.09.2020
Fra årsrapport
01.09.2020
Regnskab: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 01.09.2020)
Type af revisorbistand: Andre erklæringer uden sikkerhed
Navn på revisionsvirksomhed: ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab,
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.: 27966675
Beskrivelse af revisor: statsautoriseret revisor
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Bibranche
Bibranche
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer.
Sidst opdateret den 02.01.2017 og angivet som gældende fra 13.12.2016 (1380 dage).
Ingen historik.
Børsnoteret
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
23.09.2020
Hjemmeside
www.vivaolivia.dk.
Sidst opdateret den 27.09.2018 og angivet som gældende fra 27.09.2018 (727 dage).
Ingen historik.
Kønsfordeling
23.09.2020
100 % kvinder
Konkurser
23.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
23.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Cecilie Aurelia Thomassen (virk.: 2)
Adm. Dir., Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
23.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Cecilie Aurelia Thomassen 01.08.2014 Frisersvej 22B, 2920 Charlottenlund
Ikke aktive
01.08.2014
Deltager Dato Adresse
På adressen
23.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (41) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 34441189 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
Collaborative Performance ApS 40077987 NORMAL Public relations og kommunikation (702100)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Elisabeth Kampmann 29491526 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
Ellen Mørchs Fond 36656751 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Gårdlaug Rosenfryd 33421974 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Permin & Tholstrup Law Firm I/S 39155044 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
27.09.2018 0,43 (km) Frisersvej 22B, 2920 Charlottenlund Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
Viva Olivia ApS.
Sidst opdateret den 13.06.2017 og angivet som gældende fra 13.06.2017 (1198 dage).
Lignende navne CVR
Vivanatura A/S 20763876
VivaNeo DK ApS 36909293
Vivanox IVS 39303027
VIVANT ApS 29508739
Viva Olivia ApS 38251244
Viva pizza 39447096
VIVAROS ApS 32946720
Viva Salon v/Houcine Saad 25184327
Vivasan.dk ApS 37509973
Vivasan.dk v/Peter Jørgensen 33813007
Relationer
23.09.2020
Ingen relationer.
Relationer
23.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Cecilie Aurelia Thomassen (virk.: 2)
Adm. Dir., Reelle ejere
2 0 0 0 0 0
Pct. 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
23.09.2020
Erfarenhed
23.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Cecilie Aurelia Thomassen (virk.: 2)
Adm. Dir., Reelle ejere
0 2 0 3
Pct. 0 % 40 % 0 % 60 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
23.09.2020
Detektor
23.09.2020
Område Kommentar
Branchehovedbranche Virksomheden har angivet Hovedbranche. Virksomheden har ændret Hovedbranche helt for nylig (75 dage)... Tjek det. Alle foregående Hovedbranche virker til, at være OK. Virksomheden har haft 2 forskellige Hovedbranche... det er OK
Revisionfravalgt Virksomheden har angivet Revision fravalgt. Virksomhedens gældende Revision fravalgt er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt for nylig. Virksomheden har aldrig ændret Revision fravalgt.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Sidste Revisor blev annulleret for dage siden ... Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen analyse af ændringer da virksomheden ikke har et gældende Revisor. Virksomheden har haft 0 forskellige Revisor... det er OK