Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

2.110'

Årets resultat

2.106'

Aktiver

17.317'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

14.284'

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
09.10.2020
2018
10.10.2019
2016
29.06.2018
Nettoomsætning
Resultat af primær drift2.109.851-27.213110.768177.322-310.528
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 2.157.46838.215162.123256.355-283.584
Finansielle indtægter-470-166003.159
Finansieringsomkostninger-3.317-4.274-4.996-4.971-11.559
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat0000-318.928
Resultat2.106.064-31.653105.772172.351-318.928
Forslag til udbytte00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
09.10.2020
2018
10.10.2019
2016
29.06.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.136.9196.223.1776.292.4116.364.9246.290.513
Likvider66.3155.61234017.35351.196
Kortfristede aktiver00000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver9.114.0199.032.8838.994.6678.832.5458.765.761
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver9.114.0199.032.8838.994.6678.832.5458.765.761
Aktiver17.317.25315.261.67215.287.41815.214.82215.107.470
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
09.10.2020
2018
10.10.2019
2016
29.06.2018
Forslag til udbytte00000
Egenkapital14.283.60612.177.54212.209.19512.103.423-318.928
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld3.010.6603.061.3682.873.94353.275691.416
Leverandører af varer og tjenesteydelser22.98722.76218.03049.89526.344
Kortfristede forpligtelser22.98722.762204.2803.058.12414.734.982
Gældsforpligtelser3.033.6473.084.1303.078.2233.111.39915.426.398
Forpligtelser3.033.6473.084.1303.078.2233.111.39915.426.398
Passiver17.317.25315.261.67215.287.41815.214.82215.107.470
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
09.10.2020
2018
10.10.2019
2016
29.06.2018
Afkastningsgrad 12,2 %-0,2 %0,7 %1,2 %-2,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,7 %-0,3 %0,9 %1,4 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 63.607,2 %-636,7 %2.217,1 %3.567,1 %-2.686,5 %
Soliditestgrad 82,5 %79,8 %79,9 %79,6 %-2,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for K/S Obton Solenergi Koffer for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for K/S Obton Solenergi Koffer.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje og drive et jordbaseret solcelleanlæg beliggende i Tyskland.