Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

0

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.06.2023
2021
06.07.2022
2020
28.05.2021
2019
14.09.2020
2018
26.06.2019
2016
20.06.2018
Nettoomsætning00435.200569.797466.791
Bruttoresultat00-129.12247.808000
Resultat af primær drift00131.483-130.81613.253-46.568-176.404
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0014.73226.666000
Finansieringsomkostninger000-43000
Andre finansielle omkostninger00-550000
Resultat før skat00-116.806-104.19313.253-46.568-176.404
Resultat00-116.806-104.19313.253-46.568-176.404
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.06.2023
2021
06.07.2022
2020
28.05.2021
2019
14.09.2020
2018
26.06.2019
2016
20.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000129.12225.00028.00028.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0003.53912.7812.81457.841
Likvider01.7252.440064.26378.33229.432
Kortfristede aktiver01.7252.440132.661102.044109.146115.273
Immaterielle aktiver og goodwill000081.11696.108113.906
Finansielle anlægsaktiver000051.60449.6070
Materielle aktiver00009.95616.10923.430
Langfristede aktiver0000142.676161.824137.336
Aktiver01.7252.440132.661244.720270.970252.609
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.06.2023
2021
06.07.2022
2020
28.05.2021
2019
14.09.2020
2018
26.06.2019
2016
20.06.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital01.725-94.81821.98840.28227.02973.596
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0008.797000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0001.87608.6792.280
Kortfristede forpligtelser0097.258101.876204.438243.941179.013
Gældsforpligtelser0097.258110.673204.438243.941179.013
Forpligtelser0097.258110.673204.438243.941179.013
Passiver01.7252.440132.661244.720270.970252.609
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.06.2023
2021
06.07.2022
2020
28.05.2021
2019
14.09.2020
2018
26.06.2019
2016
20.06.2018
Afkastningsgrad Na.Na.5.388,6 %-98,6 %5,4 %-17,2 %-69,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.3,0 %-8,2 %-37,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.17,4 20,3 16,7
Egenkapitals-forretning Na.Na.123,2 %-473,9 %32,9 %-172,3 %-239,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-304.223,3 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.100,0 %-3.886,0 %16,6 %16,5 %10,0 %29,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.2,5 %130,2 %49,9 %44,7 %64,4 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Beretning
11.07.2024
Ingen nuværende registrering.