Copied

Filter
Sektion (alle)
VirksomhedsstatusDekretTegningsregelDirektion
xbrlHovedbrancheBeliggenhedsadresseLegale ejere
Reelle ejereFormålFørste regnskabsperiodeKapital
KapitaldelvistKapitalvalutaNavneRegnskabs år
Revision fravalgtStiftereVedtægterVirksomhedsform
Timeline
Virksomhedsstatus

Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-19)

Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-19)

Dekret

Den 2022-11-18 Statstidende Dekret

Tegningsregel

Den 2022-08-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-19)

Virksomhedsstatus

Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-19)

Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)

Direktion

Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Joachim Majgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)

xbrl

Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020

Hovedbranche

Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)

Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildrosen 5, 9510 Arden (offentliggjort 2020-11-17)

Den 2020-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalstien 14, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-17)

xbrl

Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019

xbrl

Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018

xbrl

Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2016

Legale ejere

Den 2018-03-16 tilføjes Legale ejere: Søren Dahl Guldberg (offentliggjort 2018-03-16)

Reelle ejere

Den 2018-03-16 tilføjes Reelle ejere: Joachim Majgaard, Søren Dahl Guldberg (offentliggjort 2018-03-16)

Legale ejere

Den 2016-11-26 tilføjes Legale ejere: Joachim Majgaard (offentliggjort 2018-03-16)

Den 2016-11-25 fjernes Legale ejere: Joachim Majgaard, Jonathan Feldbæk Jermiin Wredstrøm (offentliggjort 2016-11-25)

Legale ejere

Den 2016-10-20 fjernes Legale ejere: DNB HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-21)

Beliggenhedsadresse

Den 2016-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalstien 14, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-17)

Direktion

Den 2016-08-20 tilføjes Direktion: Joachim Majgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)

Formål

Den 2016-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Investering, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-08-20)

Første regnskabsperiode

Den 2016-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-20)

Den 2016-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-20 (offentliggjort 2016-08-20)

Hovedbranche

Den 2016-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)

Kapital

Den 2016-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-08-20)

Kapitaldelvist

Den 2016-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-20)

Kapitalvaluta

Den 2016-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-20)

Legale ejere

Den 2016-08-20 tilføjes Legale ejere: DNB HOLDING IVS, Joachim Majgaard, Jonathan Feldbæk Jermiin Wredstrøm (offentliggjort 2016-10-21)

Regnskabs år

Den 2016-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-20)

Den 2016-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-20)

Revision fravalgt

Den 2016-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-20)

Stiftere

Den 2016-08-20 tilføjes Stiftere: Jonathan Feldbæk Jermiin Wredstrøm, Joachim Majgaard, DNB HOLDING IVS (offentliggjort 2016-08-20)

Tegningsregel

Den 2016-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-25)

Vedtægter

Den 2016-08-20 tilføjes Vedtægter: 2016-08-20 (offentliggjort 2016-08-20)

Virksomhedsform

Den 2016-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-08-20)

Virksomhedsstatus

Den 2016-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)