Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-45.423

Primær drift

-45.423

Årets resultat

-45.423

Aktiver

23.236

Kortfristede aktiver

22.819

Egenkapital

-14.878

Afkastningsgrad

-195 %

Soliditetsgrad

-64 %

Likviditetsgrad

116 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
01.07.2021
2019
30.05.2020
2018
27.05.2019
2016
30.05.2018
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-45.423-13.099-10.872000
Bruttoresultat000-5.767-800-2.901
Resultat af primær drift-45.423-13.099-10.872-5.767-800-2.901
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-45.423-13.099-10.872-5.7671.006-20.723
Resultat-45.423-13.099-10.872-5.7671.006-20.723
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
01.07.2021
2019
30.05.2020
2018
27.05.2019
2016
30.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.4829.8897.9995.6074.3384.559
Likvider4.33732.424003381.138
Kortfristede aktiver22.81942.3137.9995.6074.6765.697
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver4173.8538.25816.34419.94518.139
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver4173.8538.25816.34419.94518.139
Aktiver23.23646.16616.25721.95124.62123.836
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
01.07.2021
2019
30.05.2020
2018
27.05.2019
2016
30.05.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-14.87830.5453.64414.51520.28319.277
Hensatte forpligtelser18.4828.4897.9995.6074.3384.559
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser19.6327.1324.6141.82900
Gældsforpligtelser19.6327.1324.6141.82900
Forpligtelser19.6327.1324.6141.82900
Passiver23.23646.16616.25721.95124.62123.836
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
01.07.2021
2019
30.05.2020
2018
27.05.2019
2016
30.05.2018
Afkastningsgrad -195,5 %-28,4 %-66,9 %-26,3 %-3,2 %-12,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 305,3 %-42,9 %-298,4 %-39,7 %5,0 %-107,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -64,0 %66,2 %22,4 %66,1 %82,4 %80,9 %
Likviditetsgrad 116,2 %593,3 %173,4 %306,6 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Peter Nørtoft ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.