Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.690'

Primær drift

368'

Årets resultat

1.441'

Aktiver

5.263'

Kortfristede aktiver

1.090'

Egenkapital

4.628'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

172 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.03.2022
2020
21.06.2021
2019
20.05.2020
2018
04.02.2019
2016
10.02.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.690.4421.511.0251.359.6201.166.977752.113123.191
Resultat af primær drift368.416498.6900216.974-10.117-115.011
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter76463.8805.270000
Finansieringsomkostninger-134.532-7.401-6.789-25.738-21.134-6.146
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.493.0961.614.435-487.311576.1682.045.294494.532
Resultat1.441.4941.491.621-596.170536.8482.052.171521.039
Forslag til udbytte-400.000-250.000-113.000-200.000-200.000-105.800
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.03.2022
2020
21.06.2021
2019
20.05.2020
2018
04.02.2019
2016
10.02.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 560.413788.698735.994498.645604.432224.944
Likvider63.03387.50460.79599.41628.393104.156
Kortfristede aktiver1.089.5981.438.7591.102.059598.061632.825329.100
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver3.432.2052.411.4111.349.1502.327.7662.254.783438.238
Materielle aktiver740.726583.434196.407250.017235.008281.904
Langfristede aktiver4.172.9312.994.8451.545.5572.577.7832.489.791720.142
Aktiver5.262.5294.433.6042.647.6163.175.8443.122.6161.049.242
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.03.2022
2020
21.06.2021
2019
20.05.2020
2018
04.02.2019
2016
10.02.2018
Forslag til udbytte400.000250.000113.000200.000200.000105.800
Egenkapital4.627.5333.436.0392.057.4182.853.5882.516.740570.369
Hensatte forpligtelser000003.709
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser17.81919.64510.00011.39073.34627.158
Kortfristede forpligtelser634.996997.565590.198322.256605.876475.164
Gældsforpligtelser634.996997.565590.198322.256605.876475.164
Forpligtelser634.996997.565590.198322.256605.876475.164
Passiver5.262.5294.433.6042.647.6163.175.8443.122.6161.049.242
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.03.2022
2020
21.06.2021
2019
20.05.2020
2018
04.02.2019
2016
10.02.2018
Afkastningsgrad 7,0 %11,2 %Na.6,8 %-0,3 %-11,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 31,2 %43,4 %-29,0 %18,8 %81,5 %91,4 %
Payout-ratio 27,7 %16,8 %-19,0 %37,3 %9,7 %20,3 %
Gældsdæknings-nøgletal 273,9 %6.738,1 %Na.843,0 %-47,9 %-1.871,3 %
Soliditestgrad 87,9 %77,5 %77,7 %89,9 %80,6 %54,4 %
Likviditetsgrad 171,6 %144,2 %186,7 %185,6 %104,4 %69,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Søren Haller Clausen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje andre virksomheder.