Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.934

Primær drift

-5.934

Årets resultat

38.539

Aktiver

4.852'

Kortfristede aktiver

2.967'

Egenkapital

3.236'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

67 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.06.2022
2020
23.06.2021
2019
24.06.2020
2018
06.05.2019
2016
30.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.934-5.625-6.250-15.634-4.375-12.995
Resultat af primær drift-5.934-5.625-6.250-15.634-4.375-12.995
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000004.500
Finansieringsomkostninger-22.016-3.350-35-23-6.891-16.345
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat39.925121.334169.503-403.8873.370.569-45.116
Resultat38.539116.164167.391-403.8873.365.939-40.486
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.06.2022
2020
23.06.2021
2019
24.06.2020
2018
06.05.2019
2016
30.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.967.4012.981.4402.997.6342.514.74846.205205.335
Likvider07.2154.02976700
Kortfristede aktiver2.967.4012.988.6553.001.6632.515.51546.205205.335
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver1.884.119345.511244.478517.3643.386.5594.724
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver1.884.119345.511244.478517.3643.386.5594.724
Aktiver4.851.5203.334.1663.246.1413.032.8793.432.764210.059
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.06.2022
2020
23.06.2021
2019
24.06.2020
2018
06.05.2019
2016
30.05.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital3.236.4603.255.1213.138.9572.971.5663.375.4539.514
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld1.100.00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser515.06079.045107.18461.31357.311200.545
Gældsforpligtelser1.615.06079.045107.18461.31357.311200.545
Forpligtelser1.615.06079.045107.18461.31357.311200.545
Passiver4.851.5203.334.1663.246.1413.032.8793.432.764210.059
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.06.2022
2020
23.06.2021
2019
24.06.2020
2018
06.05.2019
2016
30.05.2018
Afkastningsgrad -0,1 %-0,2 %-0,2 %-0,5 %-0,1 %-6,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,2 %3,6 %5,3 %-13,6 %99,7 %-425,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -27,0 %-167,9 %-17.857,1 %-67.973,9 %-63,5 %-79,5 %
Soliditestgrad 66,7 %97,6 %96,7 %98,0 %98,3 %4,5 %
Likviditetsgrad 576,1 %3.781,0 %2.800,5 %4.102,7 %80,6 %102,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Søren R. Juncher Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerheder.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Søren R. Juncher Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af holdingvirksomhed.