Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.571'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-456'

Aktiver

841'

Kortfristede aktiver

634'

Egenkapital

597'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

71 %

Likviditetsgrad

260 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.04.2022
2020
03.05.2021
2019
15.05.2020
2018
16.05.2019
2016
05.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.571.2002.963.4871.707.6832.393.9761.480.8096.034.680
Resultat af primær drift0583.0630-3.718-735.082254.114
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger00-5.389-21.142-23.277-142.637
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-582.568583.06340.040-24.860-758.359111.477
Resultat-455.841453.96829.600-22.037-593.68179.743
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.04.2022
2020
03.05.2021
2019
15.05.2020
2018
16.05.2019
2016
05.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 634.2511.450.106738.577226.035373.043384.669
Likvider00001.0561.056
Kortfristede aktiver634.2511.450.106738.577226.035374.099385.725
Immaterielle aktiver og goodwill150.000450.000750.0001.050.0001.350.0001.650.000
Finansielle anlægsaktiver48.91547.67747.58547.26446.89846.164
Materielle aktiver7.93820.56717.99430.39042.78620.062
Langfristede aktiver206.853518.244815.5791.127.6541.439.6841.716.226
Aktiver841.1041.968.3501.554.1561.353.6891.813.7832.101.951
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.04.2022
2020
03.05.2021
2019
15.05.2020
2018
16.05.2019
2016
05.05.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital596.7521.052.592598.625569.025-8.938584.743
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld0044.62916.61500
Leverandører af varer og tjenesteydelser48.93289.30591.336123.70396.365179.098
Kortfristede forpligtelser244.352915.758910.902768.0491.572.7621.277.431
Gældsforpligtelser244.352915.758955.531784.6641.822.7211.517.208
Forpligtelser244.352915.758955.531784.6641.822.7211.517.208
Passiver841.1041.968.3501.554.1561.353.6891.813.7832.101.951
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.04.2022
2020
03.05.2021
2019
15.05.2020
2018
16.05.2019
2016
05.05.2018
Afkastningsgrad Na.29,6 %Na.-0,3 %-40,5 %12,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -76,4 %43,1 %4,9 %-3,9 %6.642,2 %13,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-17,6 %-3.158,0 %178,2 %
Soliditestgrad 70,9 %53,5 %38,5 %42,0 %-0,5 %27,8 %
Likviditetsgrad 259,6 %158,4 %81,1 %29,4 %23,8 %30,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for EDC Poul Erik Bech, Åbenrå A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i ejendomsmæglervirksomhed.