Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-184'

Primær drift

-184'

Årets resultat

-1.058'

Aktiver

5.008'

Kortfristede aktiver

2.799'

Egenkapital

2.536'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

51 %

Likviditetsgrad

113 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
28.06.2023
2021
30.06.2022
2020
23.06.2021
2019
18.06.2020
2018
24.06.2019
2017
25.06.2018
2016
29.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-184.161-134.593-91.104797.9051.764.023416.35300
Resultat af primær drift-184.161-158.059-114.57101.735.061894.696205.567707.996
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter156.114108.346303.404256.4970000
Finansieringsomkostninger-80.361-1.881.672-55.090-125.2690-8.644-13.470-2.307
Andre finansielle omkostninger0000-3.226000
Resultat før skat-1.057.548124.999-127.111700.0291.731.835886.052192.097650.689
Resultat-1.057.548197.951-156.499501.5811.349.174752.382146.259507.337
Forslag til udbytte-1.670.764-58.900-57.200-56.500-55.300-150.000-52.900-51.700
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
28.06.2023
2021
30.06.2022
2020
23.06.2021
2019
18.06.2020
2018
24.06.2019
2017
25.06.2018
2016
29.06.2017
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.765.1851.942.1701.085.6281.256.4243.267.6921.767.835641.921956.429
Likvider30.487293.66670.325533.824894.997325.725885.793642.159
Kortfristede aktiver2.798.7653.432.0292.746.1194.167.8734.162.6892.093.5601.527.7141.598.588
Immaterielle aktiver og goodwill000025.00025.000228.400296.200
Finansielle anlægsaktiver2.209.4614.259.1541.585.5651.874.99198.39050.00000
Materielle aktiver0023.46646.93374.02333.207186.642162.750
Langfristede aktiver2.209.4614.259.1541.609.0311.921.924197.413108.207415.042458.950
Aktiver5.008.2267.691.1834.355.1506.089.7974.360.1022.201.7671.942.7562.057.538
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
28.06.2023
2021
30.06.2022
2020
23.06.2021
2019
18.06.2020
2018
24.06.2019
2017
25.06.2018
2016
29.06.2017
Forslag til udbytte1.670.76458.90057.20056.50055.300150.00052.90051.700
Egenkapital2.535.6063.652.0543.511.3033.724.3032.986.6171.787.4431.087.956993.397
Hensatte forpligtelser00007.000162.00479.00091.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser61.70362.70247.30948.4786.000232.470359.938399.560
Kortfristede forpligtelser2.472.6204.039.129843.8472.365.4941.366.485252.320775.800973.141
Gældsforpligtelser2.472.6204.039.129843.8472.365.4941.366.485252.320775.800973.141
Forpligtelser2.472.6204.039.129843.8472.365.4941.366.485252.320775.800973.141
Passiver5.008.2267.691.1834.355.1506.089.7974.360.1022.201.7671.942.7562.057.538
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
28.06.2023
2021
30.06.2022
2020
23.06.2021
2019
18.06.2020
2018
24.06.2019
2017
25.06.2018
2016
29.06.2017
Afkastningsgrad -3,7 %-2,1 %-2,6 %Na.39,8 %40,6 %10,6 %34,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -41,7 %5,4 %-4,5 %13,5 %45,2 %42,1 %13,4 %51,1 %
Payout-ratio -158,0 %29,8 %-36,5 %11,3 %4,1 %19,9 %36,2 %10,2 %
Gældsdæknings-nøgletal -229,2 %-8,4 %-208,0 %Na.Na.10.350,5 %1.526,1 %30.689,0 %
Soliditestgrad 50,6 %47,5 %80,6 %61,2 %68,5 %81,2 %56,0 %48,3 %
Likviditetsgrad 113,2 %85,0 %325,4 %176,2 %304,6 %829,7 %196,9 %164,3 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 for Marent Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive elektrikervirksomhed samt eje kapitalandele.