Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-8.050

Primær drift
Na.
Årets resultat

187'

Aktiver

314'

Kortfristede aktiver

206'

Egenkapital

201'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

64 %

Likviditetsgrad

183 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.11.2021
2019
16.11.2020
2018
16.10.2019
2017
15.10.2018
2016
24.10.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.050-7.900-7.775-12.36300
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-7.971-11.855-3.729-2.649-4.0520
Resultat før skat180.897143.928-350.541365.525-154.771134.320
Resultat186.636143.928-350.541369.065-154.771134.870
Forslag til udbytte-57.20000-108.0000-70.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.11.2021
2019
16.11.2020
2018
16.10.2019
2017
15.10.2018
2016
24.10.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 123.095202.76070.74839.18049.33882.533
Likvider83.138230.1585.3173.63620.3090
Kortfristede aktiver206.233432.91876.06542.81669.64782.533
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver107.64318.50614.710371.7530111.517
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver107.64318.50614.710371.7530111.517
Aktiver313.876451.42490.775414.56969.647194.050
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.11.2021
2019
16.11.2020
2018
16.10.2019
2017
15.10.2018
2016
24.10.2017
Forslag til udbytte57.20000108.000070.000
Egenkapital201.18714.551-129.377329.164-39.901184.870
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser112.689436.873220.15219.197109.5485.000
Gældsforpligtelser112.689436.873220.15285.405109.5489.180
Forpligtelser112.689436.873220.15285.405109.5489.180
Passiver313.876451.42490.775414.56969.647194.050
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.11.2021
2019
16.11.2020
2018
16.10.2019
2017
15.10.2018
2016
24.10.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 92,8 %989,1 %270,9 %112,1 %387,9 %73,0 %
Payout-ratio 30,6 %Na.Na.29,3 %Na.51,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 64,1 %3,2 %-142,5 %79,4 %-57,3 %95,3 %
Likviditetsgrad 183,0 %99,1 %34,6 %223,0 %63,6 %1.650,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNING
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for EKLH Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber.