Copied

Status: Normal
HR Energi ApS
37742473
Holme Byvej 14, 8270 Højbjerg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
HR Energi ApS er aktiv indenfor Kombinerede administrationsserviceydelser (821100). Selskabets hovedformål er varetagelse af tekniske og administrative opgaver for varmeforsyningsselskaber og andre i forbindelse hermed værende aktiviteter efter bestyrelsens skøn samt erhverve, sælge og pantsætte fast ejendom, driftsmidler og lignende til brug for opfyldelse af formålet
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden i forening med direktøren, af formanden i forening med næstformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 10.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
19.05.2016 (6 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(19.05.2016)
Ansatte
7, 2018 (årsværk: 3)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 3)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 83 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 17 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.584'

Primær drift

1.722

Årets resultat

-973

Aktiver

696'

Kortfristede aktiver

194'

Egenkapital

92.735

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

32 %

Regnskab etc.
10.06.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (15 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (23.05.2022)
Årsrapport 2020 (27.05.2021)
Årsrapport 2019 (13.05.2020)
Årsrapport 2018 (20.05.2019)
Årsrapport 2017 (04.10.2018)
Årsrapport 2016 (06.10.2017)
Statstidende
10.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
10.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Laurids Sørensen 19.05.2016 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Hans-Erik Kjærgaard Jensen 27.01.2023 bestyrelsesmedlem
Carsten Skaaning Primdal 19.05.2016 bestyrelsesmedlem
Ejnar Sørensen 19.05.2016 bestyrelsesmedlem
Kim Schmidt Jensen 19.05.2016 formand
Kurt Hauge Rasmussen 19.05.2016 næstformand
Stiftere
StiftereStatusDato
HOLME-LUNDSHØJ FJERNVARMEV A M B A (CVR 39901811) Aktiv 19.05.2016
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
HOLME-LUNDSHØJ FJERNVARMEV A M B A (CVR 39901811) Aktiv 19.05.2016 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.