Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

500

Primær drift
Na.
Årets resultat

389

Aktiver

52.747

Kortfristede aktiver

52.747

Egenkapital

-120'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-228 %

Likviditetsgrad

31 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
23.08.2017
Nettoomsætning1.000
Bruttoresultat50000000
Resultat af primær drift000-1.9505.071-218.174
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger00000-909
Andre finansielle omkostninger-1-1100-1.4850
Resultat før skat499488-500-1.9503.586-219.083
Resultat389380-390-1.5212.816-171.806
Forslag til udbytte000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
23.08.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.58949.05148.03447.79947.47671.277
Likvider2.8813.9324.5685.1947.03835.940
Kortfristede aktiver52.74752.98352.60252.99354.514107.217
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver52.74752.98352.60252.99354.514107.217
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
23.08.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-120.132-120.521-120.901-120.511-118.990-121.806
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser172.879172.734172.734172.734172.734250
Kortfristede forpligtelser172.879173.504173.503173.504173.504229.023
Gældsforpligtelser172.879173.504173.503173.504173.504229.023
Forpligtelser172.879173.504173.503173.504173.504229.023
Passiver52.74752.98352.60252.99354.514107.217
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
23.08.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-3,7 %9,3 %-203,5 %
Dækningsgrad 50,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad 38,9 %Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,3 %-0,3 %0,3 %1,3 %-2,4 %141,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-24.001,5 %
Soliditestgrad -227,8 %-227,5 %-229,8 %-227,4 %-218,3 %-113,6 %
Likviditetsgrad 30,5 %30,5 %30,3 %30,5 %31,4 %46,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Note 4 - Anvendt regnskabspraksis Selskabets årsrapport for 2020/2021 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for betterpeople west ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Note 4 - Hovedaktivitet Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive forretning med rekrutterings- og konsulentydelser samt hermed beslægtet virksomhed.