Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-41.981

Årets resultat

-43.768

Aktiver

1.540'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.533'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
01.06.2021
2019
01.05.2020
2018
03.06.2019
2017
25.05.2018
2016
06.06.2017
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-41.98160.489515.650-162.652
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -33.46667.239525.803-156.207
Finansielle indtægter1.114912350
Finansieringsomkostninger-5.729-5.706-2.672-3.256
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-44.99666.418373.978-165.908
Resultat-43.76870.887376.571-164.171
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
01.06.2021
2019
01.05.2020
2018
03.06.2019
2017
25.05.2018
2016
06.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 61.113161.96278.44937.446
Likvider19.3635.28116.9853.473
Kortfristede aktiver0000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver1.459.8121.493.2781.818.7101.242.907
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver1.459.8121.493.2781.818.7101.242.907
Aktiver1.540.2881.660.5211.914.1441.283.826
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
01.06.2021
2019
01.05.2020
2018
03.06.2019
2017
25.05.2018
2016
06.06.2017
Forslag til udbytte0000
Egenkapital1.533.0141.576.7831.505.8951.129.324
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.2506.0005.6255.625
Kortfristede forpligtelser7.27483.738408.249154.502
Gældsforpligtelser7.27483.738408.249154.502
Forpligtelser7.27483.738408.249154.502
Passiver1.540.2881.660.5211.914.1441.283.826
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
01.06.2021
2019
01.05.2020
2018
03.06.2019
2017
25.05.2018
2016
06.06.2017
Afkastningsgrad -2,7 %3,6 %26,9 %-12,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,9 %4,5 %25,0 %-14,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -732,8 %1.060,1 %19.298,3 %-4.995,5 %
Soliditestgrad 99,5 %95,0 %78,7 %88,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Kenneth Ludvigsen Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Kenneth Ludvigsen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele.