Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-6.894

Primær drift
Na.
Årets resultat

-18.909

Aktiver

19.279

Kortfristede aktiver

2.270

Egenkapital

-17.896

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-93 %

Likviditetsgrad

6 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
05.05.2021
2018
02.05.2020
2017
19.01.2019
2016
16.01.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.894-1.000-5.835-5.625-5.625-5.075
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter20900000
Finansieringsomkostninger-12.224-8280000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-18.9090-5.835-5.625-20.625-5.075
Resultat-18.909-1.828-5.835-5.625-20.625-5.075
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
05.05.2021
2018
02.05.2020
2017
19.01.2019
2016
16.01.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000
Likvider2.2709.00416262626
Kortfristede aktiver2.2709.00416262626
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver17.00929.18400015.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver17.00929.18400015.000
Aktiver19.27938.18816262615.026
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
05.05.2021
2018
02.05.2020
2017
19.01.2019
2016
16.01.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-17.8961.013-37.159-31.324-25.699-5.074
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser37.17537.17537.17531.35025.72520.100
Gældsforpligtelser37.17537.17537.17531.35025.72520.100
Forpligtelser37.17537.17537.17531.35025.72520.100
Passiver19.27938.18816262615.026
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
05.05.2021
2018
02.05.2020
2017
19.01.2019
2016
16.01.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 105,7 %-180,5 %15,7 %18,0 %80,3 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -92,8 %2,7 %-232.243,8 %-120.476,9 %-98.842,3 %-33,8 %
Likviditetsgrad 6,1 %24,2 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.11.2021- 31.10.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 11. 21 - 31. 10. 22 for Kasparov Holdings ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive forretning i direktionens interesse, men hovedssageligt med henblik på udvikling af smartphone teknologi, herunder applikationer.