Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

9.373

Primær drift

9.373

Årets resultat

4.385

Aktiver

204'

Kortfristede aktiver

4.142

Egenkapital

69.564

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

3 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
02.09.2021
2019
07.09.2020
2018
30.05.2019
2017
28.05.2018
2016
20.03.2018
Nettoomsætning00
Bruttoresultat9.373-7.610-5700000
Resultat af primær drift9.373-7.610-5700000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00146.9790000
Finansielle indtægter017.05420.7730000
Finansieringsomkostninger-21.529-88.489-23.0580000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat4.385-79.045144.1240000
Resultat4.385-79.045144.1240000
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
02.09.2021
2019
07.09.2020
2018
30.05.2019
2017
28.05.2018
2016
20.03.2018
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00507.5970000
Likvider4.142440.203480.099100100100100
Kortfristede aktiver4.142440.203987.696100100100100
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver200.000200.00046.9790000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver200.000200.00046.9790000
Aktiver204.142640.2031.034.675100100100100
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
02.09.2021
2019
07.09.2020
2018
30.05.2019
2017
28.05.2018
2016
20.03.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital69.56465.179144.224100100100100
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.8751.87500000
Kortfristede forpligtelser134.578575.02400000
Gældsforpligtelser134.578575.024890.4510000
Forpligtelser134.578575.024890.4510000
Passiver204.142640.2031.034.675100100100100
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
02.09.2021
2019
07.09.2020
2018
30.05.2019
2017
28.05.2018
2016
20.03.2018
Afkastningsgrad 4,6 %-1,2 %-0,1 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,3 %-121,3 %99,9 %Na.Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 43,5 %-8,6 %-2,5 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 34,1 %10,2 %13,9 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 3,1 %76,6 %Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:20.03.2022- 19.03.2023(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sune Liengård Holding ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 20. marts 2022 - 19. marts 2023 for Sune Liengård Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens formål er at være holdingselskab for ejer Sune Liengårds aktivitet i andre selskaber.