Copied

Status: Normal
SPJALD BRUGSFORENING
37562114
Hovedgaden 72, 6971 Spjald
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
SPJALD BRUGSFORENING er aktiv indenfor Supermarkeder (471120). Brugsforeningens formål er af skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttingt art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal Brugsforeningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. Brugsforeningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af de andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for Brugsforeningens virksomhed og kan tegne kapital i disse.
Tegningsregel
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren.
Oplysninger
Dato: 29.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
16.10.1999 (23 år)
Form
Forening med begrænset ansvar (FMA).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
35, 2018 (årsværk: 15)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 15)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 15)
Kønsfordeling
Mænd: 33 %
Kvinder: 67 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

6.866'

Primær drift

-8.455

Årets resultat

290'

Aktiver

21.045'

Kortfristede aktiver

6.296'

Egenkapital

13.300'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

63 %

Likviditetsgrad

99 %

Regnskab etc.
29.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (3 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (25.05.2022)
Årsrapport 2020 (23.06.2021)
Årsrapport 2019 (31.08.2020)
Årsrapport 2018 (03.06.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (23.05.2017)
Årsrapport 2015 (23.05.2016)
Statstidende
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Gitte Marie Sand 19.04.2023 suppleant
Jan Sønderup Ejstrup 26.08.2020 bestyrelsesmedlem
Kaj Krogsgaard Føhns 25.04.2019 formand
Anja Kristensen 15.04.2015 bestyrelsesmedlem
Anni Vind Noesgaard 13.04.2011 bestyrelsesmedlem
Kirsten Kronholm Vestergaard 11.04.2007 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.