Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-20.500

Primær drift
Na.
Årets resultat

-2.176'

Aktiver

69.519'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

69.321'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.09.2021
2019
25.09.2020
2018
02.09.2019
2017
31.08.2018
2016
31.08.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-20.500-20.000-7.375-7.250-7.125-23.000
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -2.159.155-1.446.8722.638.520-2.019.875-2.697.420-628.489
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-1.337-922-735-780-769-819
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-2.180.992-1.467.7942.630.410-2.027.905-2.705.314-652.308
Resultat-2.176.188-1.463.1912.632.195-2.026.139-2.703.577-648.498
Forslag til udbytte000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.09.2021
2019
25.09.2020
2018
02.09.2019
2017
31.08.2018
2016
31.08.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.04515.24110.6388.8537.0875.350
Likvider87.5948.13218.1253757.50014.625
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver69.410.94371.163.09570.108.96869.700.95970.192.97674.525.443
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver69.410.94371.163.09570.108.96869.700.95970.192.97674.525.443
Aktiver69.518.58271.186.46870.137.73169.710.18770.207.56374.545.418
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.09.2021
2019
25.09.2020
2018
02.09.2019
2017
31.08.2018
2016
31.08.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital69.320.87671.090.06170.052.25369.650.56970.148.85074.487.474
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser197.70696.40785.47859.61858.71357.944
Gældsforpligtelser197.70696.40785.47859.61858.71357.944
Forpligtelser197.70696.40785.47859.61858.71357.944
Passiver69.518.58271.186.46870.137.73169.710.18770.207.56374.545.418
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.09.2021
2019
25.09.2020
2018
02.09.2019
2017
31.08.2018
2016
31.08.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -3,1 %-2,1 %3,8 %-2,9 %-3,9 %-0,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,7 %99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for FAM-Holding A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022 for FAM-Holding A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje aktier og anparter i tilknyttede virksomheder.