Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-144'

Primær drift

-144'

Årets resultat

-169'

Aktiver

4.446'

Kortfristede aktiver

352'

Egenkapital

-282'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

-6 %

Likviditetsgrad

15 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
25.08.2021
2019
24.06.2020
2018
11.06.2019
2017
07.06.2018
2016
20.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-144.11416.66226.488-8.51252.562-109.511
Resultat af primær drift-144.114152.7105.843-29.157-13.649-136.536
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter5.84100000
Finansieringsomkostninger-84.876-266.382-13.537-12.54800
Andre finansielle omkostninger0000-13.287-37.866
Resultat før skat-223.149-113.672-7.694-41.705-26.936-174.402
Resultat-169.062-113.672-10.543-37.071-26.936-174.402
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
25.08.2021
2019
24.06.2020
2018
11.06.2019
2017
07.06.2018
2016
20.06.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 04.9010110.259150.625140.000
Likvider351.68763.182120.616150.4656.84969.510
Kortfristede aktiver351.68768.08300157.474209.510
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver4.094.2051.950.0001.813.9521.834.5971.889.0121.921.453
Langfristede aktiver4.094.2051.950.0001.813.9521.834.5971.889.0121.921.453
Aktiver4.445.8922.018.0831.934.5682.095.3212.046.4862.130.963
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
25.08.2021
2019
24.06.2020
2018
11.06.2019
2017
07.06.2018
2016
20.06.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-281.650-112.5861.08511.628-101.338-74.402
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5450396000
Kortfristede forpligtelser2.296.3382.130.669803.863911.353897.0941.955.365
Gældsforpligtelser4.727.5422.130.6691.933.4832.083.6932.147.8242.205.365
Forpligtelser4.727.5422.130.6691.933.4832.083.6932.147.8242.205.365
Passiver4.445.8922.018.0831.934.5682.095.3212.046.4862.130.963
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
25.08.2021
2019
24.06.2020
2018
11.06.2019
2017
07.06.2018
2016
20.06.2017
Afkastningsgrad -3,2 %7,6 %0,3 %-1,4 %-0,7 %-6,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 60,0 %101,0 %-971,7 %-318,8 %26,6 %234,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -169,8 %57,3 %43,2 %-232,4 %Na.Na.
Soliditestgrad -6,3 %-5,6 %0,1 %0,6 %-5,0 %-3,5 %
Likviditetsgrad 15,3 %3,2 %Na.Na.17,6 %10,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.05.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for gæld til realkreditinsitutter, 2.563 t. kr., er der givet pant i ejendommene, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. april 2022 udgør 4.085 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-06-16
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i udlejning af fast ejendom samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn, står i forbindelse hermed.