Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.679'

Primær drift

394'

Årets resultat

346'

Aktiver

2.445'

Kortfristede aktiver

2.115'

Egenkapital

1.392'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

202 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.03.2022
2020
06.04.2021
2019
17.06.2020
2018
11.03.2019
2017
10.04.2018
2016
02.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.678.8542.965.0782.374.372724.9141.712.3111.235.241766.767
Resultat af primær drift394.2971.146.378937.53637.784499.564743.642368.335
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter60.097008.161002.400
Finansieringsomkostninger-9.274-10.012-3.355-983-4.512-4.995-2.537
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat445.1201.136.366934.18144.962495.052738.647368.198
Resultat345.839884.202728.12032.605385.137575.615285.636
Forslag til udbytte-1.000.000000-300.000-500.000-100.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.03.2022
2020
06.04.2021
2019
17.06.2020
2018
11.03.2019
2017
10.04.2018
2016
02.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.129.935625.3131.135.985359.259560.696598.640730.928
Likvider984.7021.288.7291.053.893188.958806.897639.983178.137
Kortfristede aktiver2.114.6371.914.0422.189.878548.2171.367.5931.238.623909.065
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver329.954217.052162.912194.15564.26476.59016.416
Langfristede aktiver329.954217.052162.912194.15564.26476.59016.416
Aktiver2.444.5912.131.0942.352.790742.3721.431.8571.315.213925.481
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.03.2022
2020
06.04.2021
2019
17.06.2020
2018
11.03.2019
2017
10.04.2018
2016
02.06.2017
Forslag til udbytte1.000.000000300.000500.000100.000
Egenkapital1.392.1541.046.3151.162.113433.993701.388816.251340.636
Hensatte forpligtelser3.3701.6593.4453.9203.5532.736744
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser355.58347.25443.21889.220108.847102.469369.522
Kortfristede forpligtelser1.049.0671.083.1201.187.232304.459726.916496.226584.101
Gældsforpligtelser1.049.0671.083.1201.187.232304.459726.916496.226584.101
Forpligtelser1.049.0671.083.1201.187.232304.459726.916496.226584.101
Passiver2.444.5912.131.0942.352.790742.3721.431.8571.315.213925.481
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.03.2022
2020
06.04.2021
2019
17.06.2020
2018
11.03.2019
2017
10.04.2018
2016
02.06.2017
Afkastningsgrad 16,1 %53,8 %39,8 %5,1 %34,9 %56,5 %39,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,8 %84,5 %62,7 %7,5 %54,9 %70,5 %83,9 %
Payout-ratio 289,2 %Na.Na.Na.77,9 %86,9 %35,0 %
Gældsdæknings-nøgletal 4.251,6 %11.450,0 %27.944,4 %3.843,7 %11.071,9 %14.887,7 %14.518,5 %
Soliditestgrad 56,9 %49,1 %49,4 %58,5 %49,0 %62,1 %36,8 %
Likviditetsgrad 201,6 %176,7 %184,5 %180,1 %188,1 %249,6 %155,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Mikkels Murerforretning ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for AB92 garanti er 9 t.kr. af selskabets likvide midler deponeret herfor.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Mikkels Murerforretning ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive murervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.