Copied
 
 
Status: Normal
FONDEN MIE 5 GP
37456284
Gammeltorv 18, 1457 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
FONDEN MIE 5 GP er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens formål er at være komplementar i kommanditselskaber, der investerer i aktier eller anparter eller tilsvarende værdipapirer, og/eller yder lån til eller på anden måde investerer i virksomheder, samt at udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed, herunder udøvelse af administrations- eller rådgivningsopgaver, direkte eller indirekte, i forbindelse med sådanne investeringer. Fonden kan yde forrentede lån op til Fondens til enhver tid værende grundkapital til et eller flere kommanditselskaber, hvori Fonden er komplementar, i hele kommanditselskabets/- ernes levetid, afdragsfrit indtil kommanditselskabets/-ernes ophør.
Tegningsregel
Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 04.03.2024
Status
NORMAL.
Etableret
27.01.2016 (4 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(27.01.2016)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 6. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
30.06.2023
Bruttoresultat

102'

Primær drift

-17.675

Årets resultat

27.302

Aktiver

12.008'

Kortfristede aktiver

12.008'

Egenkapital

445'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

104 %

Regnskab etc.
04.03.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 30.06.2023 (248 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (30.06.2023)
Årsrapport 2021 (15.07.2022)
Årsrapport 2020 (02.07.2021)
Årsrapport 2019 (12.05.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (16.05.2017)
Statstidende
04.03.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
04.03.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Frank Visti Møbjerg 11.04.2018 bestyrelsesmedlem
Bjarne Thorup 31.10.2016 formand
Torben Kjær 09.08.2016 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Maj Invest Equity 5 K/S (CVR 35441379) Aktiv 19.02.2016 100,00% 100,00%