Copied
 
 
Status: Indkaldelse til fordringsprøvelse
Biomega ApS
37419923
Hagemannsvej 6, 8600 Silkeborg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Biomega ApS er aktiv indenfor Fremstilling af motorcykler (309100). Selskabets formål er at drive handel i forbindelse med produktion og salg af cykler og cykeltilbehør og anden virksomhed, der efter bestyrelsens opfattelse er beslægtet hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør, eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 26.05.2024
Status
Indkaldelse til fordringsprøvelseUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 03.04.2024
Etableret
03.02.2016 (8 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.300,00 (DKK)
(31.03.2020)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 15)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 15)
15, mdr. 9. 2019 (årsværk: 15)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
01.09.2021
Bruttoresultat

-5.355'

Primær drift

-14.607'

Årets resultat

-14.623'

Aktiver

12.289'

Kortfristede aktiver

10.674'

Egenkapital

-15.738'

Afkastningsgrad

-119 %

Soliditetsgrad

-128 %

Likviditetsgrad

39 %

Regnskab etc.
26.05.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.04.2020 - 31.03.2021
Offentliggjort: 01.09.2021 (998 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (01.09.2021)
Årsrapport 2019 (30.09.2020)
Årsrapport 2018 (21.05.2019)
Årsrapport 2017 (19.06.2018)
Årsrapport 2016 (09.10.2017)
Statstidende
26.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Philip Martin Graff 03.02.2016
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.