Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.930'

Aktiver

40.125'

Kortfristede aktiver

3.393'

Egenkapital

40.098'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.05.2020
2018
31.05.2019
2017
24.05.2018
2016
15.05.2017
2015
04.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.000-8.000000000
Resultat af primær drift00-6.250-5.625-5.625-5.625-5.000-5.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter87.00052.0002.187.1141.983.3151.542.4261.986.450871.00029.000
Finansieringsomkostninger00-112-296-885.450000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.947.0006.019.0002.142.6421.903.146636.6511.829.025361.00024.000
Resultat1.930.0006.009.0002.137.0761.883.896632.0091.829.025361.00024.000
Forslag til udbytte-3.000.000-1.500.000-1.000.000-400.000-400.000-52.900-52.000-51.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.05.2020
2018
31.05.2019
2017
24.05.2018
2016
15.05.2017
2015
04.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.393.0002.418.0001.389.9671.666.7221.674.976337.07594.0000
Likvider00000000
Kortfristede aktiver3.393.0002.418.0001.389.9671.666.7221.674.976337.07594.0000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver36.732.00037.306.00020.789.12619.540.10318.236.24119.116.00017.433.00016.858.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver36.732.00037.306.00020.789.12619.540.10318.236.24119.116.00017.433.00016.858.000
Aktiver40.125.00039.724.00022.179.09321.206.82519.911.21719.453.07517.527.00016.858.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.05.2020
2018
31.05.2019
2017
24.05.2018
2016
15.05.2017
2015
04.06.2016
Forslag til udbytte3.000.0001.500.0001.000.000400.000400.00052.90052.00051.000
Egenkapital40.098.00039.718.00022.174.09320.587.01719.319.58418.940.47517.163.00016.853.000
Hensatte forpligtelser4.0000000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser23.0006.0005.000619.808591.633512.600364.0005.000
Gældsforpligtelser23.0006.0005.000619.808591.633512.600364.0005.000
Forpligtelser23.0006.0005.000619.808591.633512.600364.0005.000
Passiver40.125.00039.724.00022.179.09321.206.82519.911.21719.453.07517.527.00016.858.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.05.2020
2018
31.05.2019
2017
24.05.2018
2016
15.05.2017
2015
04.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,8 %15,1 %9,6 %9,2 %3,3 %9,7 %2,1 %0,1 %
Payout-ratio 155,4 %25,0 %46,8 %21,2 %63,3 %2,9 %14,4 %212,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-5.580,4 %-1.900,3 %-0,6 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,9 %100,0 %100,0 %97,1 %97,0 %97,4 %97,9 %100,0 %
Likviditetsgrad 14.752,2 %40.300,0 %27.799,3 %268,9 %283,1 %65,8 %25,8 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for SØ Skive Holding ApS.