Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-5.151

Aktiver

1

Kortfristede aktiver

1

Egenkapital

-12.650

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-1265000 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.12.2020
2018
14.01.2020
2017
21.12.2018
2016
15.11.2017
Nettoomsætning000
Resultat af primær drift00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-5.1510000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-5.15100-7.5000
Resultat-5.15100-7.5000
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.12.2020
2018
14.01.2020
2017
21.12.2018
2016
15.11.2017
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider11111
Kortfristede aktiver11111
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver11111
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.12.2020
2018
14.01.2020
2017
21.12.2018
2016
15.11.2017
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-12.65011-7.4991
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.500007.5000
Kortfristede forpligtelser12.651007.5000
Gældsforpligtelser12.651007.5000
Forpligtelser12.651007.5000
Passiver11111
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.12.2020
2018
14.01.2020
2017
21.12.2018
2016
15.11.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,7 %Na.Na.100,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -1.265.000,0 %100,0 %100,0 %-749.900,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 0,0 %Na.Na.0,0 %Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om eventualaktiver:EVENTUALAKTIVER 2020/21 2019/20 DKK DKK Ikke-indregnede udskudte skatteaktiver som følge af uudnyttede skattemæssige underskud 1. 650 1. 650
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Xtherapeutics ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at udvikle og sælge behandlinger til kræft sygdomme og hermed forbundet virksomhed.