Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.866'

Primær drift

537'

Årets resultat

393'

Aktiver

3.153'

Kortfristede aktiver

2.485'

Egenkapital

1.343'

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

43 %

Likviditetsgrad

173 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
25.11.2020
2018
29.11.2019
2017
12.09.2018
2016
29.11.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.865.7381.854.7911.624.684694.465157.227
Resultat af primær drift537.176461.437440.617194.94654.343
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter42000342.944
Finansieringsomkostninger-14.611-5.546-10.701-26.001-10.011
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat522.607455.891429.916168.945387.276
Resultat393.186355.534326.653130.496301.366
Forslag til udbytte-56.500-55.300-54.000-52.900-51.700
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
25.11.2020
2018
29.11.2019
2017
12.09.2018
2016
29.11.2017
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 640.5551.837.466723.793899.69883.364
Likvider1.844.6221.537.7381.108.675181.3811.086.852
Kortfristede aktiver2.485.1773.375.2041.832.4681.081.0791.170.216
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver614.155283.632620.144129.5790
Materielle aktiver53.33835.93511.44053.1670
Langfristede aktiver667.493319.567631.584182.7460
Aktiver3.152.6703.694.7712.464.0521.263.8251.170.216
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
25.11.2020
2018
29.11.2019
2017
12.09.2018
2016
29.11.2017
Forslag til udbytte56.50055.30054.00052.90051.700
Egenkapital1.343.3351.005.449703.915430.162351.366
Hensatte forpligtelser371.490242.069141.71238.4490
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser915.4331.888.708990.764500.2610
Kortfristede forpligtelser1.437.8452.447.2531.618.425795.214818.850
Gældsforpligtelser1.437.8452.447.2531.618.425795.214818.850
Forpligtelser1.437.8452.447.2531.618.425795.214818.850
Passiver3.152.6703.694.7712.464.0521.263.8251.170.216
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
25.11.2020
2018
29.11.2019
2017
12.09.2018
2016
29.11.2017
Afkastningsgrad 17,0 %12,5 %17,9 %15,4 %4,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 29,3 %35,4 %46,4 %30,3 %85,8 %
Payout-ratio 14,4 %15,6 %16,5 %40,5 %17,2 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.676,5 %8.320,2 %4.117,5 %749,8 %542,8 %
Soliditestgrad 42,6 %27,2 %28,6 %34,0 %30,0 %
Likviditetsgrad 172,8 %137,9 %113,2 %135,9 %142,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Dannebrog ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ingen pantsætninger eller andre sikkerhedsstillelser udover de i årsrapporten oplyste.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Dannebrog ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet har været drift af entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.