Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.666'

Primær drift

2.024'

Årets resultat

310'

Aktiver

56.459'

Kortfristede aktiver

742'

Egenkapital

2.754'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
25.05.2021
2019
20.05.2020
2018
29.04.2019
2017
17.05.2018
2015
25.04.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.666.1532.328.4552.446.9982.427.0654.818.5042.770.1192.613.803
Resultat af primær drift2.024.2412.103.0972.212.0091.827.9262.466.5722.041.4472.101.303
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter25.36520.67313.2380107.13600
Finansieringsomkostninger-1.651.559-1.575.82400000
Andre finansielle omkostninger00-2.018.334-1.958.153-2.246.290-1.231.862-774.120
Resultat før skat398.047547.946206.913-130.227327.418809.5851.327.183
Resultat310.404427.497161.392-101.577255.385620.4761.030.218
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
25.05.2021
2019
20.05.2020
2018
29.04.2019
2017
17.05.2018
2015
25.04.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 741.6341.355.144659.664527.545711.0613.750.69077.907
Likvider0000019.2273.180
Kortfristede aktiver741.6341.355.144659.664527.545711.0613.769.91781.087
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver55.717.63158.035.14559.599.21361.332.71863.470.66464.019.72623.290.496
Langfristede aktiver55.717.63158.035.14559.599.21361.332.71863.470.66464.019.72623.290.496
Aktiver56.459.26559.390.28960.258.87761.860.26364.181.72567.789.64323.371.583
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
25.05.2021
2019
20.05.2020
2018
29.04.2019
2017
17.05.2018
2015
25.04.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital2.753.7952.443.3912.015.8941.854.5021.956.0791.700.6941.080.218
Hensatte forpligtelser1.424.8001.220.7001.186.1391.021.736869.769370.04480.640
Langfristet gæld til banker0004.366.265000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser73.826974.058920.231917.7311.325.6465.705.4300
Kortfristede forpligtelser15.086.71117.223.24917.255.53414.741.44420.209.01249.718.9056.210.725
Gældsforpligtelser52.280.67055.726.19857.056.84458.984.02561.355.87765.718.90522.210.725
Forpligtelser52.280.67055.726.19857.056.84458.984.02561.355.87765.718.90522.210.725
Passiver56.459.26559.390.28960.258.87761.860.26364.181.72567.789.64323.371.583
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
25.05.2021
2019
20.05.2020
2018
29.04.2019
2017
17.05.2018
2015
25.04.2017
Afkastningsgrad 3,6 %3,5 %3,7 %3,0 %3,8 %3,0 %9,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,3 %17,5 %8,0 %-5,5 %13,1 %36,5 %95,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 122,6 %133,5 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 4,9 %4,1 %3,3 %3,0 %3,0 %2,5 %4,6 %
Likviditetsgrad 4,9 %7,9 %3,8 %3,6 %3,5 %7,6 %1,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lysbjergvej 11, Hammelev ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Lysbjergvej 11, Hammelev ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet består i investering i og udlejning af ejendomme.