Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-103'

Primær drift

-1.198'

Årets resultat

369'

Aktiver

3.290'

Kortfristede aktiver

861'

Egenkapital

3.080'

Afkastningsgrad

-36 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
08.06.2021
2019
19.05.2020
2018
16.05.2019
2017
22.05.2018
2015
24.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-103.2112.022.8631.819.425-125.150-79.324-79.087-143.386
Resultat af primær drift-1.197.995981.241790.469-1.082.289-1.071.418-1.034.7620
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 02.172.2441.946.0242.220.574000
Finansielle indtægter2.8879300000
Finansieringsomkostninger-14.994-8.245-21.416-32.612-61.753-97.6360
Andre finansielle omkostninger000000-138.077
Resultat før skat482.743973.089769.0531.105.673633.880484.5930
Resultat369.221748.448592.031862.179452.808290.227601.086
Forslag til udbytte-617.800-114.400-113.000-310.600-108.000-105.8000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
08.06.2021
2019
19.05.2020
2018
16.05.2019
2017
22.05.2018
2015
24.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 612.40430.053300.0000000
Likvider248.201726.97600000
Kortfristede aktiver860.605000000
Immaterielle aktiver og goodwill0285.715571.430857.1441.142.8581.428.5720
Finansielle anlægsaktiver1.485.540990.617723.044517.891221.390531.4280
Materielle aktiver943.3641.189.9221.436.4801.465.3501.330.0001.520.0000
Langfristede aktiver2.428.9042.466.2542.730.9542.840.3852.694.2483.480.0004.474.599
Aktiver3.289.5093.223.2833.030.9542.840.3852.694.2483.480.0004.474.599
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
08.06.2021
2019
19.05.2020
2018
16.05.2019
2017
22.05.2018
2015
24.05.2017
Forslag til udbytte617.800114.400113.000310.600108.000105.8000
Egenkapital3.079.5652.855.9832.220.5351.939.1051.184.926837.913651.086
Hensatte forpligtelser86.645105.541114.100105.68695.21687.83447.446
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.00010.0989.5619.5619.56110.1719.895
Kortfristede forpligtelser123.299261.759696.319795.5941.414.1062.554.2533.776.066
Gældsforpligtelser123.299261.759696.319795.5941.414.1062.554.2533.776.066
Forpligtelser123.299261.759696.319795.5941.414.1062.554.2533.776.066
Passiver3.289.5093.223.2833.030.9542.840.3852.694.2483.480.0004.474.599
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
08.06.2021
2019
19.05.2020
2018
16.05.2019
2017
22.05.2018
2015
24.05.2017
Afkastningsgrad -36,4 %30,4 %26,1 %-38,1 %-39,8 %-29,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,0 %26,2 %26,7 %44,5 %38,2 %34,6 %92,3 %
Payout-ratio 167,3 %15,3 %19,1 %36,0 %23,9 %36,5 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -7.989,8 %11.901,0 %3.691,0 %-3.318,7 %-1.735,0 %-1.059,8 %Na.
Soliditestgrad 93,6 %88,6 %73,3 %68,3 %44,0 %24,1 %14,6 %
Likviditetsgrad 698,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Tandlæge Henning Førgård Poulsen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Tandlæge Henning Førgård Poulsen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandel i kapitalinteresse.