Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.125

Primær drift
Na.
Årets resultat

163'

Aktiver

5.288'

Kortfristede aktiver

21.626

Egenkapital

3.958'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

288 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
26.06.2021
2019
15.06.2020
2018
08.05.2019
2017
16.05.2018
2016
02.06.2017
2015
02.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.125-8.125-8.100-12.500-7.500-7.529-6.270-16.514
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-13.883-25.352-32.814-36.986-42.629-26.826-28.476-7.200
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat162.5011.466.0601.316.128752.697462.009142.78300
Resultat162.5011.466.0601.316.128752.697462.009142.783-22.645384.665
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
26.06.2021
2019
15.06.2020
2018
08.05.2019
2017
16.05.2018
2016
02.06.2017
2015
02.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider21.6262.0351808808802.1803.110580
Kortfristede aktiver21.6262.0351808808802.1803.110580
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver5.266.4396.331.9305.832.3935.100.3514.923.1682.997.6183.045.4803.333.379
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver5.266.4396.331.9305.832.3935.100.3514.923.1682.997.6183.045.4803.333.379
Aktiver5.288.0656.333.9655.832.5735.101.2314.924.0482.999.7983.048.5903.333.959
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
26.06.2021
2019
15.06.2020
2018
08.05.2019
2017
16.05.2018
2016
02.06.2017
2015
02.05.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital3.957.7983.909.6972.556.6371.351.109706.412350.203310.820434.665
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld1.322.7671.309.6712.260.8133.230.5284.205.5422.637.5022.725.6762.887.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser7.5001.114.5971.015.123519.59412.09412.09312.09412.094
Gældsforpligtelser1.330.2672.424.2683.275.9363.750.1224.217.6362.649.5952.737.7702.899.294
Forpligtelser1.330.2672.424.2683.275.9363.750.1224.217.6362.649.5952.737.7702.899.294
Passiver5.288.0656.333.9655.832.5735.101.2314.924.0482.999.7983.048.5903.333.959
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
26.06.2021
2019
15.06.2020
2018
08.05.2019
2017
16.05.2018
2016
02.06.2017
2015
02.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,1 %37,5 %51,5 %55,7 %65,4 %40,8 %-7,3 %88,5 %
Payout-ratio 72,5 %7,8 %8,6 %14,7 %23,4 %74,1 %-456,6 %26,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 74,8 %61,7 %43,8 %26,5 %14,3 %11,7 %10,2 %13,0 %
Likviditetsgrad 288,3 %0,2 %0,0 %0,2 %7,3 %18,0 %25,7 %4,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Fælledhaven Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.