Copied

Status: Regnskab og boafslutning
2015-15-10 ApS
37170364
Lindevangs Alle 3, 2000 Frederiksberg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
2015-15-10 ApS er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000).
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktionen.
Oplysninger
Dato: 30.09.2023
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
21.10.2015 (7 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
3, 2018 (årsværk: 3)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 3)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
16.09.2021
Bruttoresultat

464'

Primær drift

-408'

Årets resultat

-414'

Aktiver

392'

Kortfristede aktiver

25.495

Egenkapital

-114'

Afkastningsgrad

-104 %

Soliditetsgrad

-29 %

Likviditetsgrad

5 %

Regnskab etc.
30.09.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 16.09.2021 (744 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (16.09.2021)
Årsrapport 2019 (30.08.2020)
Årsrapport 2018 (31.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (25.06.2017)
Årsrapport 2015 (28.09.2016)
Statstidende
30.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.