Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

274'

Primær drift

20.784

Årets resultat

12.799

Aktiver

331'

Kortfristede aktiver

271'

Egenkapital

120'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

36 %

Likviditetsgrad

129 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.01.2022
2020
02.01.2021
2019
20.05.2020
2018
12.01.2019
2017
16.05.2018
2015
28.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat273.589585.039276.2180000
Resultat af primær drift20.784207.291117.903-2.7517.179-7.269-18.560
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-31-86-925-156-2.081-2.141-882
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat20.753207.205116.978-2.9075.098-9.410-19.442
Resultat12.799156.93691.050-2.9293.106-7.440-16.076
Forslag til udbytte0-100.000-67.0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.01.2022
2020
02.01.2021
2019
20.05.2020
2018
12.01.2019
2017
16.05.2018
2015
28.05.2017
Kortfristede varebeholdninger194.385305.485119.54712.22335.00633.27332.991
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 61.82087.07579.75321.23437.71351.58410.324
Likvider14.55437.33038.4144.0625.2244.6950
Kortfristede aktiver270.759429.890237.71437.51977.94389.55243.315
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver013.50013.5000000
Materielle aktiver60.28303.8960000
Langfristede aktiver60.28313.50017.3960000
Aktiver331.042443.390255.11037.51977.94389.55243.315
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.01.2022
2020
02.01.2021
2019
20.05.2020
2018
12.01.2019
2017
16.05.2018
2015
28.05.2017
Forslag til udbytte0100.00067.0000000
Egenkapital120.446207.647117.71126.66129.59026.484-11.076
Hensatte forpligtelser1.357000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser020.61220.84304.42418.67024.513
Kortfristede forpligtelser209.239235.743137.39910.85848.35363.06854.391
Gældsforpligtelser209.239235.743137.39910.85848.35363.06854.391
Forpligtelser209.239235.743137.39910.85848.35363.06854.391
Passiver331.042443.390255.11037.51977.94389.55243.315
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.01.2022
2020
02.01.2021
2019
20.05.2020
2018
12.01.2019
2017
16.05.2018
2015
28.05.2017
Afkastningsgrad 6,3 %46,8 %46,2 %-7,3 %9,2 %-8,1 %-42,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,6 %75,6 %77,4 %-11,0 %10,5 %-28,1 %145,1 %
Payout-ratio Na.63,7 %73,6 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 67.045,2 %241.036,0 %12.746,3 %-1.763,5 %345,0 %-339,5 %-2.104,3 %
Soliditestgrad 36,4 %46,8 %46,1 %71,1 %38,0 %29,6 %-25,6 %
Likviditetsgrad 129,4 %182,4 %173,0 %345,5 %161,2 %142,0 %79,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.