Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.762'

Primær drift

947'

Årets resultat

729'

Aktiver

3.239'

Kortfristede aktiver

2.967'

Egenkapital

2.166'

Afkastningsgrad

29 %

Soliditetsgrad

67 %

Likviditetsgrad

282 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
2020
15.03.2021
2019
10.06.2020
2018
16.04.2019
2017
09.04.2018
2015
28.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.762.0171.817.609580.242529.8661.046.074844.812668.917
Resultat af primær drift946.827784.929170.19877.391599.655261.305215.429
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter04020001200
Finansieringsomkostninger-12.917-12.895-5.926-9.972-8.627-464-1.510
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat933.910772.038164.27267.619591.028260.961213.919
Resultat729.310595.620128.69850.745459.336203.035171.798
Forslag til udbytte-117.800-114.40000-108.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
2020
15.03.2021
2019
10.06.2020
2018
16.04.2019
2017
09.04.2018
2015
28.03.2017
Kortfristede varebeholdninger2.588.6051.082.0141.099.6571.495.9612.091.375292.3901.175.931
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 376.641314.515393.793372.271343.203576.256318.857
Likvider1.6581.227.335242.434505.7941.163.015174.331793.415
Kortfristede aktiver2.966.9042.623.8641.735.8842.374.0263.597.5931.042.9772.288.203
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver272.243305.446235.34866.06471.58431.327107.750
Langfristede aktiver272.243305.446235.34866.06471.58431.327107.750
Aktiver3.239.1472.929.3101.971.2322.440.0903.669.1771.074.3042.395.953
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
2020
15.03.2021
2019
10.06.2020
2018
16.04.2019
2017
09.04.2018
2015
28.03.2017
Forslag til udbytte117.800114.40000108.00000
Egenkapital2.166.1431.551.232955.612826.914884.169424.833221.798
Hensatte forpligtelser19.53618.74413.0248.93211.57213.4422.904
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser265.5281.057.490832.9351.406.5372.540.029291.0811.499.944
Kortfristede forpligtelser1.053.4681.359.3341.002.5961.604.2442.773.436636.0292.171.251
Gældsforpligtelser1.053.4681.359.3341.002.5961.604.2442.773.436636.0292.171.251
Forpligtelser1.053.4681.359.3341.002.5961.604.2442.773.436636.0292.171.251
Passiver3.239.1472.929.3101.971.2322.440.0903.669.1771.074.3042.395.953
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
2020
15.03.2021
2019
10.06.2020
2018
16.04.2019
2017
09.04.2018
2015
28.03.2017
Afkastningsgrad 29,2 %26,8 %8,6 %3,2 %16,3 %24,3 %9,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 33,7 %38,4 %13,5 %6,1 %52,0 %47,8 %77,5 %
Payout-ratio 16,2 %19,2 %Na.Na.23,5 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 7.330,1 %6.087,1 %2.872,1 %776,1 %6.950,9 %56.315,7 %14.266,8 %
Soliditestgrad 66,9 %53,0 %48,5 %33,9 %24,1 %39,5 %9,3 %
Likviditetsgrad 281,6 %193,0 %173,1 %148,0 %129,7 %164,0 %105,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSERSpar Nord har tinglyst pant i driftsmateriel på kr. 250.000.Der er herudover ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-26
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGLedelsen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2022 vedr. Biosalg Sjælland ApS.