Copied
 

Status: Normal
Cater Grønt A/S
36955074
Korsørvej 91, 4200 Slagelse
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Cater Grønt A/S er aktiv indenfor Engroshandel med frugt og grøntsager (463100). Selskabets formål er at drive handel samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 29.11.2021
Status
NORMAL.
Etableret
30.06.2015 (4 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.000,00 (DKK)
(30.06.2015)
Ansatte
75, 2018 (årsværk: 75)
150, kvt. 3. 2019 (årsværk: 75)
150, mdr. 9. 2019 (årsværk: 75)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

33.692'

Primær drift

175'

Årets resultat

763'

Aktiver

67.889'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

10.763'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
29.11.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.10.2020 - 30.09.2021
Offentliggjort: 25.11.2021 (4 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (25.11.2021)
Årsrapport 2019 (11.12.2020)
Årsrapport 2018 (27.11.2019)
Årsrapport 2017 (20.12.2018)
Årsrapport 2016 (04.12.2017)
Årsrapport 2015 (30.11.2015)
Statstidende
29.11.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.11.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Kristian Johan Palmberg 30.06.2015 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Henrik Ellegaard 30.06.2015 bestyrelsesmedlem
Kristian Johan Palmberg 30.06.2015 bestyrelsesmedlem
Steen Damsgård Pedersen 30.06.2015 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
DANSK CATER A/S (CVR 10325641) NORMAL 30.06.2015
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
DANSK CATER A/S (CVR 10325641) NORMAL 30.06.2015 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.