Copied
 
 
Status: Dekret
Bach & Albert ApS
36950420
Slotsherrensvej 43, 2720 Vanløse
Telefonnummer mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Bach & Albert ApS er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 29.05.2024
Status
DekretUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 27.06.2023
Etableret
02.07.2015 (7 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
140.000,00 (DKK)
(12.02.2016)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
02.09.2020
Bruttoresultat

132'

Primær drift

-122'

Årets resultat

-122'

Aktiver

119'

Kortfristede aktiver

119'

Egenkapital

0

Afkastningsgrad

-103 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

100 %

Regnskab etc.
29.05.2024
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 02.09.2020 (1365 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (02.09.2020)
Årsrapport 2018 (08.07.2019)
Årsrapport 2017 (30.06.2018)
Årsrapport 2015 (21.06.2017)
Statstidende
29.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Albrecho ApS (CVR 36947977) OPLØSTEFTERKONKURS 02.07.2015
Calus ApS (CVR 36948043) OPLØSTEFTERKONKURS 02.07.2015
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Calus ApS (CVR 36948043) OPLØSTEFTERKONKURS 10.02.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.