Copied
 
 
Status: Normal
Fonden MIFIF II GP
36907770
Gammeltorv 18, 1457 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Fonden MIFIF II GP er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens formål er at være komplementar i kommanditselskaber, der investerer i aktier eller anparter eller tilsvarende værdipapirer, og/eller yder lån til eller på anden måde investerer i virksomheder, samt at udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed, herunder udøvelse af administrations- eller rådgivningsopgaver, direkte eller indirekte, i forbindelse med sådanne investeringer.
Tegningsregel
Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 14.06.2024
Status
NORMAL.
Etableret
11.05.2015 (5 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(11.05.2015)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 6. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
30.06.2023
Bruttoresultat

-21.819

Primær drift

-107'

Årets resultat

-39.637

Aktiver

6.308'

Kortfristede aktiver

6.282'

Egenkapital

296'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

104 %

Regnskab etc.
14.06.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 30.06.2023 (350 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (30.06.2023)
Årsrapport 2021 (15.07.2022)
Årsrapport 2020 (21.05.2021)
Årsrapport 2019 (25.03.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2017 (16.04.2018)
Årsrapport 2016 (03.04.2017)
Årsrapport 2015 (01.06.2016)
Statstidende
14.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
14.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Frank Visti Møbjerg 12.06.2018 bestyrelsesmedlem
Bjarne Thorup 11.05.2015 bestyrelsesmedlem
Kasper Svarrer 11.05.2015 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S (CVR 35437134) Aktiv 23.06.2015 100,00% 100,00%