Copied

Status: Normal
Fonden LDE 2 GP
36907223
Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Fonden LDE 2 GP er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens formål er at være komplementar i kommanditselskaber, der investerer i aktier eller anparter eller tilsvarende værdipapirer, og/eller yder lån til eller på anden måde investerer i virksomheder samt at udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed, herunder udøvelse af administrations- eller rådgivningsopgaver, direkte eller indirekte, i forbindelse med sådanne investeringer.
Tegningsregel
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
12.05.2015 (5 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(12.05.2015)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 6. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
15.07.2022
Bruttoresultat

30.590

Primær drift

-19.410

Årets resultat

21.659

Aktiver

476'

Kortfristede aktiver

351'

Egenkapital

453'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 15.07.2022 (134 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (15.07.2022)
Årsrapport 2020 (02.07.2021)
Årsrapport 2019 (12.05.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (16.05.2017)
Årsrapport 2015 (27.05.2016)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Frank Visti Møbjerg 19.03.2018 bestyrelsesmedlem
Torben Kjær 19.08.2016 bestyrelsesmedlem
Niels Garde Toft 12.05.2015 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
LD EQUITY 2 K/S (CVR 28886845) Aktiv 23.10.2015 50,00-66,66% 50,00-66,66%