Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-160

Aktiver

46.843

Kortfristede aktiver

20.843

Egenkapital

43.843

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
29.01.2021
2019
02.04.2020
2018
07.03.2019
2017
06.02.2018
2016
17.03.2017
2015
15.02.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat00000000
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-160-149000-5.078-100-670
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-160-149000-5.078-100-670
Resultat-160-149000-5.078-100-670
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
29.01.2021
2019
02.04.2020
2018
07.03.2019
2017
06.02.2018
2016
17.03.2017
2015
15.02.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider20.84321.0031.1521.1521.1521.1523.2303.330
Kortfristede aktiver20.84321.0031.1521.1521.1521.1523.2303.330
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver26.00026.0006.0006.0006.0006.0006.0006.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver26.00026.0006.0006.0006.0006.0006.0006.000
Aktiver46.84347.0037.1527.1527.1527.1529.2309.330
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
29.01.2021
2019
02.04.2020
2018
07.03.2019
2017
06.02.2018
2016
17.03.2017
2015
15.02.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital43.84344.0034.1524.1524.1524.1529.2309.330
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser3.0003.0003.0003.0003.0003.00000
Gældsforpligtelser3.0003.0003.0003.0003.0003.00000
Forpligtelser3.0003.0003.0003.0003.0003.00000
Passiver46.84347.0037.1527.1527.1527.1529.2309.330
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
29.01.2021
2019
02.04.2020
2018
07.03.2019
2017
06.02.2018
2016
17.03.2017
2015
15.02.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,4 %-0,3 %Na.Na.Na.-122,3 %-1,1 %-7,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 93,6 %93,6 %58,1 %58,1 %58,1 %58,1 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 694,8 %700,1 %38,4 %38,4 %38,4 %38,4 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.