Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

2.652'

Primær drift

236'

Årets resultat

182'

Aktiver

550'

Kortfristede aktiver

536'

Egenkapital

269'

Afkastningsgrad

43 %

Soliditetsgrad

49 %

Likviditetsgrad

191 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
23.05.2022
2020
15.05.2021
2019
05.07.2020
2018
21.03.2019
2017
07.03.2018
2016
27.05.2017
2015
13.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.651.9162.148.6151.902.8771.837.2911.583.893881.912366.950-87.655
Resultat af primær drift235.62724.7110132.166-251.014298.690328.4850
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-1.911-4.038-75-764-3.016-2.495-8020
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat233.71620.673-224.467131.402-254.030296.195327.683-87.655
Resultat182.30415.587-175.084102.376-220.748230.503274.525-87.655
Forslag til udbytte00000-50.000-50.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
23.05.2022
2020
15.05.2021
2019
05.07.2020
2018
21.03.2019
2017
07.03.2018
2016
27.05.2017
2015
13.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.15057.77573.55319.47829.1963.43789.8450
Likvider528.597352.600301.410319.552161.493357.149228.7887.559
Kortfristede aktiver535.747410.375374.963339.030190.689360.586318.6337.559
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver12.00012.00012.00012.00012.00012.00012.00011.688
Materielle aktiver2.5002.50039.37576.250113.125266.526230.5260
Langfristede aktiver14.50014.50051.37588.250125.125278.526242.52611.688
Aktiver550.247424.875426.338427.280315.814639.112561.15919.247
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
23.05.2022
2020
15.05.2021
2019
05.07.2020
2018
21.03.2019
2017
07.03.2018
2016
27.05.2017
2015
13.05.2016
Forslag til udbytte0000050.00050.0000
Egenkapital269.20986.90571.317246.401144.025414.773234.270-40.255
Hensatte forpligtelser0000014.08611.1160
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser35.00035.00035.00010.00010.00010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser281.038337.970355.021180.879171.789210.253315.77359.502
Gældsforpligtelser281.038337.970355.021180.879171.789210.253315.77359.502
Forpligtelser281.038337.970355.021180.879171.789210.253315.77359.502
Passiver550.247424.875426.338427.280315.814639.112561.15919.247
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
23.05.2022
2020
15.05.2021
2019
05.07.2020
2018
21.03.2019
2017
07.03.2018
2016
27.05.2017
2015
13.05.2016
Afkastningsgrad 42,8 %5,8 %Na.30,9 %-79,5 %46,7 %58,5 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 67,7 %17,9 %-245,5 %41,5 %-153,3 %55,6 %117,2 %217,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.21,7 %18,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 12.330,0 %612,0 %Na.17.299,2 %-8.322,7 %11.971,5 %40.958,2 %Na.
Soliditestgrad 48,9 %20,5 %16,7 %57,7 %45,6 %64,9 %41,7 %-209,1 %
Likviditetsgrad 190,6 %121,4 %105,6 %187,4 %111,0 %171,5 %100,9 %12,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for BK Psykiater Aps.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i psykistrivirksomhed