Copied

Status: Andre meddelelser
Juridiskassistance ApS
36701889
Falkoner Alle 108 st. tv., 2000 Frederiksberg
www.juridisk-bistand.dk
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Juridiskassistance ApS er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at yde generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter, stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrak-ter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber, ud-færdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv. Dertil er selskabets formål endvidere at udøve konsulent virksomhed med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse samt virk-somhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 07.02.2023
Status
Andre meddelelserUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 12.11.2022
Etableret
31.03.2015 (7 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(31.03.2015)
Ansatte
7, 2018 (årsværk: 3)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
17.09.2020
Bruttoresultat

1.820'

Primær drift

392'

Årets resultat

292'

Aktiver

1.109'

Kortfristede aktiver

1.072'

Egenkapital

660'

Afkastningsgrad

35 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

239 %

Regnskab etc.
07.02.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 17.09.2020 (873 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (17.09.2020)
Årsrapport 2018 (23.06.2019)
Årsrapport 2017 (01.06.2018)
Årsrapport 2016 (09.06.2017)
Årsrapport 2015 (09.06.2016)
Statstidende
07.02.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
07.02.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Holdingselskab Angelo-Dose ApS (CVR 36699353) NORMAL 31.03.2015
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Holdingselskab Angelo-Dose ApS (CVR 36699353) NORMAL 24.11.2015 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.