Copied
 
 
2023, DKK
24.05.2024
Bruttoresultat

-103'

Primær drift

-155'

Årets resultat

-155'

Aktiver

112'

Kortfristede aktiver

112'

Egenkapital

88.641

Afkastningsgrad

-138 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

484 %

Resultat
24.05.2024
Årsrapport
2023
24.05.2024
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
13.06.2019
2017
19.06.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-103.294272.891439.808309.626358.098250.249464.057268.4600
Resultat af primær drift-154.521-34.816100.27628.85763.084-58.613204.65700
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter23035677645900000
Finansieringsomkostninger000000000
Andre finansielle omkostninger-1.011-1.067-1.654-1.168-32100-660
Resultat før skat-155.302-35.52799.39828.14862.763-58.613204.65700
Resultat-155.302-36.22377.34521.51861.371-58.613157.67620.8680
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
24.05.2024
Årsrapport
2023
24.05.2024
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
13.06.2019
2017
19.06.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.371138.710181.870113.90577.77771.128108.57932.8500
Likvider87.370161.108181.661198.837141.52982.589172.16426.9360
Kortfristede aktiver111.741299.818363.531312.742219.306153.717280.74359.7860
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver000000000
Materielle aktiver04.0598.25112.44316.63520.823000
Langfristede aktiver04.0598.25112.44316.63520.823000
Aktiver111.741303.877371.782325.185235.941174.540280.74359.7860
Aktiver
24.05.2024
Passiver
24.05.2024
Årsrapport
2023
24.05.2024
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
13.06.2019
2017
19.06.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital88.641243.943280.166202.821181.303119.932178.54520.8690
Hensatte forpligtelser0001442020000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.50012.85610.71011.73723.2986.1265.0007.5000
Kortfristede forpligtelser23.10059.93491.616122.22054.43654.608102.19838.9170
Gældsforpligtelser23.10059.93491.616122.22054.43654.608102.19838.9170
Forpligtelser23.10059.93491.616122.22054.43654.608102.19838.9170
Passiver111.741303.877371.782325.185235.941174.540280.74359.7860
Passiver
24.05.2024
Nøgletal
24.05.2024
Årsrapport
2023
24.05.2024
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
13.06.2019
2017
19.06.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Afkastningsgrad -138,3 %-11,5 %27,0 %8,9 %26,7 %-33,6 %72,9 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -175,2 %-14,8 %27,6 %10,6 %33,8 %-48,9 %88,3 %100,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 79,3 %80,3 %75,4 %62,4 %76,8 %68,7 %63,6 %34,9 %Na.
Likviditetsgrad 483,7 %500,2 %396,8 %255,9 %402,9 %281,5 %274,7 %153,6 %Na.
Resultat
24.05.2024
Gæld
24.05.2024
Årsrapport
24.05.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 24.05.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
24.05.2024
Ingen nuværende registrering.