Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

273'

Primær drift

-34.816

Årets resultat

-36.223

Aktiver

304'

Kortfristede aktiver

300'

Egenkapital

244'

Afkastningsgrad

-11 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

500 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
13.06.2019
2017
19.06.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat272.891439.808309.626358.098250.249464.057268.4600
Resultat af primær drift-34.816100.27628.85763.084-58.613204.65700
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter35677645900000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-1.067-1.654-1.168-32100-660
Resultat før skat-35.52799.39828.14862.763-58.613204.65700
Resultat-36.22377.34521.51861.371-58.613157.67620.8680
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
13.06.2019
2017
19.06.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 138.710181.870113.90577.77771.128108.57932.8500
Likvider161.108181.661198.837141.52982.589172.16426.9360
Kortfristede aktiver299.818363.531312.742219.306153.717280.74359.7860
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver4.0598.25112.44316.63520.823000
Langfristede aktiver4.0598.25112.44316.63520.823000
Aktiver303.877371.782325.185235.941174.540280.74359.7860
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
13.06.2019
2017
19.06.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital243.943280.166202.821181.303119.932178.54520.8690
Hensatte forpligtelser001442020000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.85610.71011.73723.2986.1265.0007.5000
Kortfristede forpligtelser59.93491.616122.22054.43654.608102.19838.9170
Gældsforpligtelser59.93491.616122.22054.43654.608102.19838.9170
Forpligtelser59.93491.616122.22054.43654.608102.19838.9170
Passiver303.877371.782325.185235.941174.540280.74359.7860
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
29.06.2021
2019
29.08.2020
2018
13.06.2019
2017
19.06.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Afkastningsgrad -11,5 %27,0 %8,9 %26,7 %-33,6 %72,9 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -14,8 %27,6 %10,6 %33,8 %-48,9 %88,3 %100,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 80,3 %75,4 %62,4 %76,8 %68,7 %63,6 %34,9 %Na.
Likviditetsgrad 500,2 %396,8 %255,9 %402,9 %281,5 %274,7 %153,6 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.