Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

19.366'

Primær drift

1.362'

Årets resultat

961'

Aktiver

7.213'

Kortfristede aktiver

5.633'

Egenkapital

3.673'

Afkastningsgrad

19 %

Soliditetsgrad

51 %

Likviditetsgrad

195 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.04.2022
2020
11.02.2021
2019
13.02.2020
2018
02.04.2019
2017
27.03.2018
2016
16.03.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning1.022.344
Bruttoresultat19.365.56814.196.5268.412.3614.705.88401.975.7551.357.8430
Resultat af primær drift1.362.0542.398.8541.914.685776.025541.458120.5380201.269
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter19.1580000000
Finansieringsomkostninger-133.546-38.637-26.400-2.9791.053000
Andre finansielle omkostninger00000-2.771-2.8310
Resultat før skat1.265.7972.478.5921.888.285773.046540.405117.76700
Resultat960.8631.947.2541.464.684598.224416.53380.655176.540133.643
Forslag til udbytte-1.000.000-1.000.000-500.000-250.000-250.000-105.80000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.04.2022
2020
11.02.2021
2019
13.02.2020
2018
02.04.2019
2017
27.03.2018
2016
16.03.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.524.2534.122.3782.480.6371.213.152772.433322.562265.737141.874
Likvider2.109.2342.009.7213.236.0731.459.896486.311523.739361.730195.655
Kortfristede aktiver5.633.4876.132.0995.716.7102.673.0481.258.744846.301627.467337.529
Immaterielle aktiver og goodwill960.0000000000
Finansielle anlægsaktiver605.713397.727163.32673.95173.95142.874041.625
Materielle aktiver13.33318.33323.3334.36013.16021.960039.560
Langfristede aktiver1.579.046416.060186.65978.31187.11164.83472.38581.185
Aktiver7.212.5336.548.1595.903.3692.751.3591.345.855911.135699.852418.714
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.04.2022
2020
11.02.2021
2019
13.02.2020
2018
02.04.2019
2017
27.03.2018
2016
16.03.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte1.000.0001.000.000500.000250.000250.000105.80000
Egenkapital3.672.5953.711.7322.264.4781.049.794701.570390.838310.183133.643
Hensatte forpligtelser356.737215.0960016774809.557
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld000112.9820000
Leverandører af varer og tjenesteydelser145.687187.28730.00014.00014.000014.00014.000
Kortfristede forpligtelser2.893.7712.331.9013.349.4611.588.583644.118519.549389.669275.514
Gældsforpligtelser3.183.2012.621.3313.638.8911.701.565644.118519.549389.669275.514
Forpligtelser3.183.2012.621.3313.638.8911.701.565644.118519.549389.669275.514
Passiver7.212.5336.548.1595.903.3692.751.3591.345.855911.135699.852418.714
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.04.2022
2020
11.02.2021
2019
13.02.2020
2018
02.04.2019
2017
27.03.2018
2016
16.03.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad 18,9 %36,6 %32,4 %28,2 %40,2 %13,2 %Na.48,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.13,1 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 26,2 %52,5 %64,7 %57,0 %59,4 %20,6 %56,9 %100,0 %
Payout-ratio 104,1 %51,4 %34,1 %41,8 %60,0 %131,2 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.019,9 %6.208,7 %7.252,6 %26.049,8 %-51.420,5 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 50,9 %56,7 %38,4 %38,2 %52,1 %42,9 %44,3 %31,9 %
Likviditetsgrad 194,7 %263,0 %170,7 %168,3 %195,4 %162,9 %161,0 %122,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B. Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for ADWISE MEDIA A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at udøve virksomhed med web‐udvikling og design, samt service og aktivitet tilknytning hertil.