Copied

2022, EUR
26.05.2023
Bruttoresultat

76.000

Primær drift

21.000

Årets resultat

6.000

Aktiver

340'

Kortfristede aktiver

191'

Egenkapital

151'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

44 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.06.2022
2020
23.04.2021
2019
01.04.2020
2018
03.05.2019
2017
08.05.2018
2016
03.04.2017
2015
25.04.2016
Nettoomsætning620.0003.246.316.0002.656.060.0002.242.464.0001.867.889.000
Bruttoresultat76.000000319.863.000
Resultat af primær drift21.00020.952.00051.465.00040.828.00039.304.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter0284.0007.330.000927.000199.000
Finansieringsomkostninger-9.000-65.563.000-58.755.000-62.366.000-38.888.000
Resultat før skat12.000-45.313.000-902.000-20.768.000698.000
Resultat6.000-47.666.000-14.943.000-25.776.000-7.029.000
Forslag til udbytte
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.06.2022
2020
23.04.2021
2019
01.04.2020
2018
03.05.2019
2017
08.05.2018
2016
03.04.2017
2015
25.04.2016
Kortfristede varebeholdninger69.000331.287.000245.084.000160.463.000153.305.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider24.00027.325.00026.475.00050.944.00056.042.000
Kortfristede aktiver191.000906.025.000742.413.000560.973.000529.597.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Materielle aktiver047.484.00040.429.00035.403.00037.161.000
Langfristede aktiver149.0001.192.712.0001.182.327.0001.191.791.0001.217.273.000
Aktiver340.0002.098.737.0001.924.740.0001.752.764.0001.746.870.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.06.2022
2020
23.04.2021
2019
01.04.2020
2018
03.05.2019
2017
08.05.2018
2016
03.04.2017
2015
25.04.2016
Forslag til udbytte
Egenkapital151.000376.815.000431.808.000448.594.000490.473.000
Langfristede forpligtelser71.000975.520.000883.750.000847.375.000828.911.000
Kortfristede forpligtelser118.000746.402.000609.182.000456.795.000427.486.000
Forpligtelser189.0001.721.922.0001.492.932.0001.304.170.0001.256.397.000
Passiver340.0002.098.737.0001.924.740.0001.752.764.0001.746.870.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.06.2022
2020
23.04.2021
2019
01.04.2020
2018
03.05.2019
2017
08.05.2018
2016
03.04.2017
2015
25.04.2016
Afkastningsgrad 6,2 %1,0 %2,7 %2,3 %2,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,0 %-12,6 %-3,5 %-5,7 %-1,4 %
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal 233,3 %32,0 %87,6 %65,5 %101,1 %
Soliditestgrad 44,4 %18,0 %22,4 %25,6 %28,1 %
Likviditetsgrad
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler:The annual report has been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adoptedby the EU and additional requirements of the Danish Financial Statements Act.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:Statement by the Board of Directors and the Executive Board
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Board of Directors and the Executive Board have discussed and approved the annual report of EET A/S forthe financial year 1 January – 31 December 2022.